PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zakotvená teorie - YMN219
Anglický název: Grounded Theory
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)
Zakotvená teorie je metoda výzkumu, která v sociologii dlouho udávala představu o tom, jak by měl vypadat rigorózní kvalitativní výzkum. Od konce 60. let 20. století prošla zajímavým vývojem od klasické verze po konstruktivistickou variantu ZT, přičemž dnes se stále používají a publikují všechny varianty, na jejichž rozvoji se donedávna podíleli též sami ikoničtí zakladatelé (Barney Glaser, 1930-2022, a Anselm Strauss, 1916-1996). Cílem předmětu je pomoci studujícím, aby si vyzkoušeli analytické postupy ZT – otevřené kódování, analytické poznámkování, teoretické vzorkování a rozvíjení vztahů mezi kategoriemi. Výsledkem by mělo být osvojení si terminologie ZT a porozumění otevřenému analytickému postupu ZT, který vede ke konceptualizaci a vytváření teorie.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (18.09.2022)

Výuka má podobu seminářů. Studenti a studentky se na každý seminář připraví skrze četba a dále formou menších úkolů, např. analýza menšího úseku dat, čtení úryvku teoreticky zcitlivujícího textu, vytvoření analytické poznámky, nebo čtení a poznámkování pracovních výstupů ostatních spolu-studujících. Základní metodou výuky je zkoušení, uvažování, psaní a dělání chyb… Účastníci pracují se společnými daty (přepisy rozhovorů poskytnuté vyučující). Je možné domluvit se také na analýze vlastních dat účastníků (musí však být připraveni je sdílet částečně s ostatními a data proto musí být anonymizovaná). Při analýze z pedagogických důvodů vystačíme s metodou tužka – papír, ale pokud je někdo zvyklý pracovat v Atlas.ti, je to možné. Konkrétní zadání a podklady k četbě budou v Moodlu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (18.09.2022)

Atestace

·         Podmínkou atestace je účast na seminářích (minimálně 9 z 11) a průběžná příprava na semináře (četba viz rozpis v Moodlu; DÚ postupně podle zadání v seminářích a v Moodlu)

·         Na závěr předmětu studenti odevzdávají pracovní pokus o analýzu a interpretaci dat (svých nebo dodaných vyučující) v rozsahu 6-12 stran, kde se hodnotí uplatnění postupů a ducha zakotvené teorie

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (18.09.2022)

Přehled témat

Upřesnění úkolů a četby najdete v Moodlu.

4/10 Uvedení do předmětu a seznámení se

11/10 není výuka (imatrikulace)

18/10 Zakotvená teorie: současné přístupy a využití

25/10 Otevřené kódování

1/11 Otevřené kódování a teoretická citlivost

8/11 Axiální kódování (využití paradigmatického modelu)

15/11 Psaní analytických poznámek a konstantní komparace

22/11 Využití kódovacích skupin

29/11 Selektivní a teoretické kódování

6/12 Teoretický výběr vzorku

13/12 Poznámky a diagramy

20/12 Kostra analytického příběhu a psaní

3/1 Společná zpětná vazba a zhodnocení kurzu

 

Povinná literatura:

Strauss, A., Corbinová, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu: Zakotvená teorie. Boskovice: Albert.

Kratší úryvky z teoretických sociologických textů (např. Bauman, Goffman, Berger) nebo z doplňující literatury budou postupně doplňovány v Moodlu.

Doplňující literatura:

Bryant, A., Charmaz, K. 2019. The SAGE Handbook of Current Developments in Grounded Theory. London: SAGE (online v knihovně)

Glaser, B., Strauss, A.  2005 (orig. 1965). The Awareness of Dying. London. Aldine Transaction.

Glaser, B., Strauss, A. 1967. The Discovery of Grounded Theory. London: Weidenfeld and Nicolson.

Charmaz, K. 2009. Constructing Grounded Theory. London: SAGE.

Mills, C. W. Sociologické imaginace. Praha: SLON.

Švaříček, R., Šeďová, K. 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK