Sociologie organizace pro občanský sektor (kombinovaná forma) - YMN096
Anglický název: The Sociology of Organisation (Distant Study)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YMN05PPZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Záměnnost : YMN05PPZI
Je záměnnost pro: YMN05PPZI, YMN22OT, YMN02OT
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.09.2013)
V rámci kurzu se studenti mohou seznámit s hlavními teoretickými koncepty z oblasti sociologie organizace 20 a 21. století, které jim poskytnou teoretické zázemí pro porozumění aktuálního organizačního vývoje i problémů spojených s fungováním organizací a pro zkoumání těchto organizací. Dále bude věnovaná pozornost převážně zahraničním empirickým studiím, které umožní studentům seznámit se jak s aktuálními tématy organizačního fungování a organizačními problémy NNO (globalizace, profesionalizace, komercionalizace), ale také s možností využití vybraných teoretických konceptů v rámci studia organizací.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.09.2013)

V průběhu kurzu se předpokládá aktivní účast na setkáních v podobě předepsaných textů, aktivní účast a průběžné vypracovávání zadaných písemných úkolů. Kurz bude ukončen písemným testem.

Materiály ke kurzu budou zveřejněny v moodlu FHS UK.

Sylabus
Poslední úprava: FEJFAPET (18.08.2014)

Předmět se v ZS 14/15 nevyučuje.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (14.06.2013)

Výuka bude probíhat jak ve formě přednášek, tak ve formě seminární. V obou případech se předpokládá aktivní

účast studentek a studentů.

Podmínkou absolvování kurzu je čtení předepsaných textů, vypracování čtyř písemných úkolů k semináři a na

závěr úspěšné absolvování testu, který bude obsahovat znalostní i aplikační otázky z povinné literatury a

přednášek.

Povinné texty ke kurzu, zadání úkolů, odevzdávárny a další materiály ke kurzu budou k dispozici v elektronické

podobě v moodlu FHS UK.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: FEJFAPET (01.06.2012)

Registrace do kurzu