PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociologie organizace pro občanský sektor - YMN05PPZI
Anglický název: The Sociology of Organisation
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMN05PPZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Záměnnost : YMN096
Je záměnnost pro: YMN82PEP0, YMN22OT, YMN02OT, YMN096
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.09.2013)
V rámci kurzu se studenti mohou seznámit s hlavními teoretickými koncepty z oblasti sociologie organizace 20 a 21. století, které jim poskytnou teoretické zázemí pro porozumění aktuálního organizačního vývoje i problémů spojených s fungováním organizací a pro zkoumání těchto organizací. Dále bude věnovaná pozornost převážně zahraničním empirickým studiím, které umožní studentům seznámit se jak s aktuálními tématy organizačního fungování a organizačními problémy NNO (globalizace, profesionalizace, komercionalizace), ale také s možností využití vybraných teoretických konceptů v rámci studia organizací.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.09.2013)

V průběhu kurzu se předpokládá aktivní účast na výuce v podobě předepsaných textů, aktivní účast na setkáních a průběžné vypracovávání zadaných písemných úkolů. Kurz bude ukončen písemným testem.

Všechny materiály ke kurzu jsou dostupné v Moodlu FHS UK.

Sylabus
Poslední úprava: FEJFAPET (18.08.2014)

Předmět se v ZS 14/15 nevyučuje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK