PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Organizační teorie pro studia organizací občanského sektoru - YMN02OT
Anglický název: Organizational Theories for NGOs
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMN05PPZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Záměnnost : YMN05PPZI, YMN096, YMN22OT
Je záměnnost pro: YMN22OT
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (17.01.2019)
Kurz je organizován ve formě přednášek a cvičení. V rámci přednášek se studující seznámí s vybranými teoretickými koncepty z oblasti sociologie organizace 20. a 21. století, které jim poskytnou teoretické zázemí pro porozumění aktuálních organizačních změn v organizacích občanského sektoru (OOS), problémů spojených s jejich fungováním a také pro zkoumání těchto organizací. Na cvičeních bude věnovaná pozornost převážně zahraničním empirickým studiím, skrze které se studující mají možnost seznámit jak s aktuálními tématy organizací OS (např. profesionalizace, komercionalizace, managerizace) v národním, evropském i mezinárodním kontextu, tak také s možností využití vybraných teoretických konceptů při empirickém výzkumu těchto organizací.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (28.01.2020)

Kurz je složen z přednášek a cvičení. Docházka na přednášky je doporučená, na cvičení povinná.

Podmínkou udělení atestu je splnění podmínek k přednáškové části i cvičení. 

Přednáška:

Termíny přednášek: viz. rozvrh

Forma atestace:

-       docházka není povinná, ale doporučená

-       čtení předepsaných testů k jednotlivým tématům

-       úspěšné absolvování závěrečného testu (z povinné literatury ke kurzu)

Cvičení:

-       povinná účast na semináři každý týden (viz. sylabus v Moodlu FHS UK)

-       aktivní participace na semináři

-       odevzdání 3 úkolů v termínech uvedených v sylabu kurz v Moodlu


Všechny materiály ke kurzu jsou dostupné v Moodlu FHS UK http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=881&notifyeditingon=1.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (28.01.2020)

 

Témata kurzu:

 

1. Co je organizace? Proč existují? 

2. Organizační specifika OOS

3. Analýza organizační struktury. 

4. Analýza organizační kultury

5. Analýza organizační identity

6. Analýza organizačního prostředí

7. Organizační prostředí  a organizační legitimita

8. Organizační sítě a mezisektorové vztahy 

9. -12. Analýza organizačních procesů a změn v OOS: Profesionalizace a managerizace, Komercionalizace OOS, Hybridizace OOS

13. Studentská konference

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK