Sociální ekonomika (kombinovaná forma) - YMN013
Anglický název: Social Economy (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YMN06PPLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Záměnnost : YMN06PPLI
Je záměnnost pro: YMN06PPLI, YMN33SESP, YMN03SESP
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (21.06.2015)
Obsahem předmětu je seznámení s definicemi sociální ekonomiky a sociálního podniku ze zahraničí a s postoji Evropské komise. Důraz je kladen na studie evropské zastřešující společnosti EMES. Uvědomění si existence vhodných podmínek v české ekonomice pro přijetí koncepce. Základní znalost právní a ekonomické podstaty současných organizací občanského sektoru a možností aplikovat v praxi principy sociálního podniku. Pozornost je věnovaná minulosti i současnosti družstevnictví a objasnění základů podnikání.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (20.01.2014)

 

Atestace (zkouška) bude spočívat v hodnocení přípravy na hodiny a v úspěšném zodpovězení otázek v písemném testu.

Otázky budou z přednášek a z obsahu literatury vložené v Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: FEJFAPET (16.01.2015)

Kurz se v letním semestru 2014/15 nevyučuje.

 

Osnova

I. blok - 8. 3., 9:30 - 12:30 hod.

Družstva a družstevnictví v zahraničí a v ČR   (Jiří Svoboda) - společná výuka pro prezenční a pro kombinovanou formu

 

II. blok - 5. 4., 9:30 - 12:30 hod.

Tradice třetího sektoru

Heterogenní smíšená ekonomika a ekonomický význam třetího sektoru

Sociální ekonomika, definování sociální ekonomiky, trojí prospěch, oblasti sociální ekonomiky

Podpora sociální ekonomiky v Evropské unii

Sociální podnikání a sociální podnik

Definování sociálních podniků a sociálního podnikání v USA a v Evropě

Definování sociálních podniků a sociálního podnikání v Evropě

Sociální ekonomika a sociální podniky

Výzkum sociální ekonomiky a sociálních podniků

 

III. blok - 17. 5., 9:30 - 12:30 hod.

Sociální ekonomika a sociální podnikání v České republice (Petra Francová) -  společná výuka pro prezenční a pro kombinovanou formu

 

 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (30.01.2013)