Obhajoba diplomové práce - YMMM4A10
Anglický název: Thesis Defence
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Dipl [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (29.06.2009)
Obhajoba diplomové práce, již studenti píší pod vedením členů katedry nebo externích spolupracovníků. U obhajoby se hodnotí zejména tyto schopnosti, prokázané při psaní práce i během obhajoby: samostatná práce, znalost literatury k tématu, příprava vlastního projektu výzkumu, provedení sběru dat a jejich zpracování a interpretace, schopnost jasně strukturovat odborný text, odkazovaní na použitou literaturu a další zdroje, představení výsledků diplomové práce v krátkém veřejném vystoupení a schopnost vypořádat se s námitkami formulovanými v oponentských posudcích.