PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vizuální kultura v evropské historii - YMKDE0SZ3
Anglický název: Visual culture in European History
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Anotace
navazuje na PPZ Vizuální kultura v evropské historii I. a II. a Seminář k vizuální kultuře; studenti mohou uplatnit i znalosti získané v PVP Architektura v kontextu evropské tradice, Hmotné kulturní dědictví, Evropská sakrální architektura, Vybrané otázky z archeologie Evropy, Archeologický výzkum novověku a moderní společnosti Po dobu omezení prezenční výuky bude využíván MS Teams v čase dle běžného rozvrhu (upozornění a pozvánka k připojení budou pravidelně zasílány na e-mail). V případě trvání opatření během zkouškového období proběhne ústní část atestace on-line v prostředí MS Teams.
Poslední úprava: Tuček Jan, Mgr., Ph.D. (22.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK