PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Náboženské dějiny Evropy - YMKDE0SZ2
Anglický název: Religious history of Europe
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Anotace
navazuje na PPZ Náboženské dějiny Evropy I. a II. a Seminář k náboženským dějinám Evropy; studenti mohou uplatnit i znalosti získané v PVP Křesťanství, Islám, Staroseverské představy o duši a těle, Evropská sakrální architektura
Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (27.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK