PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Krajina jako kulturní téma - YMKDE039A
Anglický název: Landscape as a Cultural Topic
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (40)
letní:40 / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (21.04.2022)
Krajina jako prostor, ve kterém se pohybujeme a svým putováním se stáváme jeho součástí. Nejsme tedy pouhými pozorovateli, ale přímými účastníky, kdy svou individuální cestou si postupně vytváříme obraz, do kterého vkládáme osobní zkušenost z již absolvovaných předchozích cest v širším slova smyslu. Vytvořený obraz je tak nutně pozitivně zatížen subjektivitou nastavení našeho vlastního způsobu vnímání. Výsledný obraz nám pak umožňuje pohyb v krajině jak v rámci základní orientace, tak i v pronikání do hlubších, do té doby skrytých významových rovin. I tvůrce v oblasti uměleckých disciplín má možnost po prvním zmapování objevovaného krajinného prostoru postoupit dál a hlouběji, a vytvořený obraz využít ve vlastní tvorbě, ať již výtvarné, literární, architektonické či hudební. V kurzu bychom rádi představili širší škálu uměleckého zpracování krajiny jako jedinečného tématu, který lze nalézat v mnoha podobách uměleckého vyjadřování..
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK