PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Archeologický terénní výzkum - YMKDE032
Anglický název: Archeological field research
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/26, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (13.01.2018)
Předmět studentům formou aktivní participace představuje terénní archeologický výzkum novověku a současnosti. Předmětem výzkumu je polní opevnění rakouské armády z roku 1759 v Nebesích u Aše. Projekt navazuje na interdisciplinární výzkum, který na lokalitě probíhal v letech 1980–1984.
Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (02.02.2021)

Kurz bude probíhat formou terénního archeologického výzkumu ve spolupráci FHS UK a Etnologický ústav AV ČR v Praze.

Lokalita: Strašice, přibližně 5km východně od Rokycan.

Předmět výzkumu: lesní pracoviště uhlíře (pálení dřevěného uhlí), z 1. poloviny 20. století

Termín: pravděpodobně prvé dva týdny v červenci

Další informace doplním formou hromadných e-mailů přihlášeným studentům v průběhu jara v návaznosti na vývoj epidemické situace.

 

* Povinná literatura:
Matoušek, V. 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl. Kapitola věnovaná lesnictví.

Matoušek, V. - Blažková, T. 2015: Les a industrializace. Praha: Togga. Sborník studií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK