PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář k dějinám evropské kultury a vzdělanosti - YMKDE007
Anglický název: Seminar in History of European culture and education
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Korekvizity : YMKDE001
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (13.01.2018)
Seminář rozvíjí a prohlubuje znalosti studentů získané v rámci přednášky Dějiny evropské kultury a vzdělanosti se zvláštním zřetelem k moderní době (cca od roku 1800 do současnosti). Proto budou pro něj studenty volena témata z tohoto časového rozmezí, a to s akcentem na evropskou dimenzi problematiky. Studenti pod vedením vyučujícího samostatně zpracují a v diskusi obhájí seminární práci v rozsahu 10 stran na téma dohodnuté s vyučujícím; tematika studentských prací a následných řízených diskusí bude volena tak, aby pokryla následující okruhy.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (15.01.2018)

1. Proměny alfabetizace evropského obyvatelstva od napoleonských válek;

2. Vytváření moderní kulturně komunikační struktury Evropy: knihtisk, knižní obchod, novinářství a časopisectví 19. století;

3. Modely evropské akademické vzdělanosti 19. a 20. stol. stol. v komparaci;

4. Akademicky vzdělaná inteligence jako kulturně aktivní vrstva společnosti;

5. Ženská a sociální emancipace prostřednictvím vzdělání a akulturac;e

6. Proměny kulturního modu na přelomu 19. a 20. století: od slova a textu k vizualitě a akci (divadlo a film);

7. Sjednocování Evropy a evropostřeného světa: utváření komunikační a osobnostní sítě vědy od poloviny 19. století;

8. Evropa a USA: výměna vzdělanosti, vědy a kulturních statků od americké občanské války dodnes;

9. Intelektuálové a politika: selhání intelektuálů tváří v tvář světovým válkám a diktaturám;

10. Vzdělanost v období radikálně socialistických diktatur;

11. Kultura a internacionální avantgarda - kultura a nacionalismus;

12. Amerikanizace a sovětizace evropské kultury, vzdělanosti a vědy poválečné doby;

13. Evoluční i revoluční proměny evropské kultury a vzdělanosti 60. let;

14: Krize a pokusy o obnovu evropské kultury a vzdělanosti: Od Magna charta universitarum 1988 po Bolognu 199 a její důsledky.

Povinná literatura:

 • Pešek, Jiří (ed.), Univerzity a vzdělání. Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii III. Praha 2002.
 • Rüegg, Walter (ed.). A history of the university in Europe, Vol. 3, Universities in the nineteenth and early twentieth centuries. Cambridge 2004
 • Rüegg, Walter (ed.). A history of the university in Europe, Vol. 4, Universities since 1945. Cambridge 2011.
 • Schorske, Carl E. Vídeň na přelomu století. Brno 2000.

Doporučená literatura:

 • Bosbach, Eva. Von Bologna nach Boston? Perspektiven und Reformansätze in der Doktorandenausbildung anhand eines Vergleichs zwischen Deutschland und den USA, Leipzig 2009.
 • Gauthier, Laure -Traversier, Mélanie (edd.), Mélodies urbaines. La musique dans les villes d´Europe (XVIe-XIXe siécles). Paris 2008.
 • Charle, Christophe. Théatres en capitales. Naissance de la société du spectacle á Paris, Berlin, Londres et Vienne 1860-1914. Paris 2008.
 • Müller, Sven O.- Toelle, Jutta (edd.). Bühnen der Politik. Die Oper in europäischen Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert, München 2008.
 • Petrusek, Miroslav, Společnost a kultura. Sociologické úvahy a eseje. uspořádal Jiří Fiala. Praha 2012.
 • Pine, Lisa. Hitler´s „National Community“. Society and Culture in Nazi Germany. London 2007
 • Sinclair, Anne. 21, rue La Boétie. Paris 2012.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK