PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vizuální kultura v evropské historii II. - YMKDE006
Anglický název: Visual culture in European history II.
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Neslučitelnost : YMD004, YMD009, YMD015, YMD020
Je korekvizitou pro: YMKDE034
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2022)
Druhá část dvouletého předmětu věnovaného popisu a analýze dějin evropské vizuální kultury. V zimním semestru je výklad zaměřen na vizuální kulturu /výtvarné umění raného novověku. Pozornost je zaměřena na významná kulturní centra, funkce vizuální kultury v rámci reprezentace státních a náboženských, posléze i národních a individuálních ideí. V těchto souvislostech je pozornost zaměřena i na společenskou funkci vizuální kultury a společenskou mobilitu tvůrců (cechy - umělecké akademie).
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (07.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím studijního programu Dějiny moderní evropské kultury, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě zájmu o registraci prosím kontaktujte garanta kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (21.09.2022)

Po dohodě s vyučující vybrat téma a zpracovat podrobný projekt ve vztahu k programu kurzu a s případnou  perspektivou pokračování v letním semestru (Evropská vizuální kultura 19. a 20.století) . Projekt by měl obsahovat název - formulaci badatelských otázek a cílů - seznam pramenů - návrh metod výzkumu - seznam odborné literatury - osnovu práce. K zápočtu musí být odevzdán nejpozději do 8. 1. 2023. Pokud však budete potřebovat konzultaci, tak ho pošlete mailem v průběhu října - do poloviny prosince.

V projektu je možné sdružit atestaci kurzu i navazujícího semináře EVK II, pokud do něj začleníte i nějakou teoretickou nebo metodickou otázku či podrobnou rešerši (překladd) z odborné literatury.

Konzultace
Po předchozí dohodě mailem (altovabl@gmail.com) v úterý po 17.30 nebo ve středu po 13.30 v místnosti 1.11 nebo po dohodě via mail v MST ve čtvrtek, pátek v sobotu mezi 18:00-19.00

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2022)

1. Vizuální kutura - výtvarné umění? Počátky renesance - pojem. (Kde, kdy, proč, kdo a pro koho?). Umělec (společenská mobilita) - objednavatel (vztahy)?

2. Šíření renesance (regiony - školy? - centra - osobnosti - společenské rámce). Charakteristika stylu (epochy?) - fáze - periodizace.  Renesance - reformace?

3. Renesanční obraz světa (přírody) v malířství - sochařství - architektuře - urbanismu. Umění a společnost?

4. Manýrismus - podívaná? Sběratel - mecenáš - patron. Centra - osobnosti - společenské rámce?54. Charakteristika protestantské vizuální kultury, její ohniska a vzájemné kontakty v 16.-18. století;

5. Barokní pojetí světa jako divadla. Řím (umění a moc). Malířství - sochařství - architektura -  urbanismus - zahrady,  Periodizace stylu (epochy) a stylové mody.

6. Šíření baroka (regiony - centra - osobnosti - společenské rámce - instituce). Baroko v Čechách – české baroko?. 

7. Vznik a působení uměleckých akademií – jejich vliv na proměny vizuální kultury, funkce umění a společenského postavení umělců.

8. Obraz antiky a objevování středověku na konci 18. století. Role sběratelů, historiků a umělců (uměleckých stylů) při utváření národních identit a národního kulturního dědictví.

9.  Vizuální kultura klasicismu, biedermeieru, neoklasicismu: pojmy a obsahy. Zámecké zahrady – nový životní styl a pocit.

10. Francouzská revoluce a její dopad v architektuře - malířství - sochařství a funkci vizuální kultury ve Francii. Historická událost a umění?

11. Antropologický obrat kolem roku 1800 a jeho dopad ve vizuální kultuře Evropy- vizuální kultura občanské společnosti. Nová média

12. Restaurování evropských katedrál – jako součást národních hnutí. Počátky institucionální památkové péče. Osobnosti a koncepty

13. Doznívající klasicismus a nástup romantismu: příroda, národ, jedinec – význam pohledu

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2022)

Povinná literatura:

Baxandall, Michael. Stíny a světlo. Brno 2003.

Francastel, Pierre. Malířství a společnost, Výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Brno 2003.

Peter Burke: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996

Chalupecký, Jindřich.  Evropa a umění. Praha 2005.

Viňas, Salvado, M. Současná teorie konzervování. Pardubice 2015.

 

Doporučená literatura:

Baroko v Itálii - baroko v Čechách. Barocco in Italia, Barocco in Boemia : setkávání osobností, idejí a uměleckých forem : sborník příspěvků z italsko-českého sympozia, Praha 19.-21. dubna 1999. Praha  2003. 

Bolom, Sixtus: Kostel a obraz?: protestantské přístupy k architektuře a umění. Sixtus Bolom-Kotari. In: Za Kralickou do Kralic, aneb, 400. výročí Bible kralické. Brno 2013, s. 163-188.

Drosteová, Magdalena. Bauhaus, Praha 2007.

Horyna, Mojmír: Dientzenhoferovská architektura jako osobní styl a obecný slohový fenomén. In: Slezsko. Perla v České koruně. Historie, kultura, umění. Praha 2007, s. 255-287.

Horyna, Mojmír: Tvář barokní Čechie. Baroko v české krajině a historické paměti. In: Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha 2001, s. 249-255.

Kesner, Ladislav. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000.

Kesner, Ladislav. Vizuální teorie (Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech). Praha 2005.

Machalíková, Pavla. Objevování středověku. Praha  2005

Poche, Emanue a kol. Praha na úsvitu nových dějin, Panorama 1988.

Prahl, Roman, Winter, Tomáš (eds.). Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění. Dolní Břežany 2007.

Preiss, Pavel: Italští umělci v Praze. Renesance. Manýrismus. Baroko.  Praha 1986.

Preiss, Pavel: Scénografie a jevištní obraz na předělu staletí a stylů: Josef Ignác Platzer mezi divadly v Praze a ve Vídni. In: Mezi časy: kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800: sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6. března 1999. Praha 2000, s. 234-262.

Starobinski, Jean.  Symboly rozumu, Brno 2003

Toman, Rolf: Baroko. Architektura, plastika, malířství. Praha 1999.

Toman, Rolf. Umění Italské renesance, Slovart 2000.

 • Altová, Blanka. Techniky zkoumání a interretační přístupy dějin umění in: Tuček, Jan, Pavel Himl a kol.. Texty k historickému prosemnáři FHS UK, s. 95-121. Dostupné:  FHS-1180-version1-texty_k_historickemu_prosemina.pdf
 • Alberti, Leonis B. Deset knih o architektuře. Vita Leonis Baptistae Alberti. Praha 1956.
 • Berger, John. Způsoby vidění. Praha 2016
 • Huizinga, Johan. Podzim středověku. Praha 1999.
 • Chadraba, Rudolf. Dürer. Praha 1964.
 • Ingerle, Petr. Příběh perspektivy: Dějiny jedné ideje. Brno 2010.
 • Kesner, Ladislav. Vizuální teorie (Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech). Praha 2005.
 • Kesner, Ladislav.Muzeum umění v digitální době: Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000.
 • Panofsky, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Praha 2013.
 • Royt, Jan - Hamsíková, Dagmar. Slovník biblické ikonografie. Praha 2006.
 • Royt, Jan - Boček, Radovan - Šedinová, Hana. Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha 1998.
 • Vacková, Jarmila. Van Eyck.. Praha 2005.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. Praha 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK