PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie a metodologie historických věd II. - YMHA36
Anglický název: Theory and methodology of Historical Sciences II.
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Neslučitelnost : YMKDE023
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Veronika Čapská, Ph.D. (24.01.2022)
Předběžná struktura kurzu: 1. Úvod 2. Lingvistický obrat a „krize historie“ 3. Narativistická kritika a její epistemologické důsledky pro historickou vědu I 4. Narativistická kritika a její epistemologické důsledky pro historickou vědu II 5. Narativistická kritika a její epistemologické důsledky pro historickou vědu III 6. Návrat vyprávění 7. Vizuální obrat a obrat k materialitě I. 8. Nové dějiny materiální kultury a teoretické pozice nového materialismu 9. Posthumanistické a neantropocentrické přístupy aneb konec „lidožroutů“? 10. Difuzní aktérství 11. Možnosti překonávání dichotomie humanitních a přírodních věd I. 12. Možnosti překonávání dichotomie humanitních a přírodních věd II 13. Závěr.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (22.01.2021)

* MOODLE kurz zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6840
Do tohoto kurzu se prosím zapište.
(Kurz je společný pro pracoviště OHSD, DMEK, HISO a AS).

Povinná literatura
DOMANSKA, E., The Material Presence of the Past, History and Theory 45, 2006, 337−348. ISSN 0018 2656.
CHARTIER, R., Na okraji útesu. Příbram 2010. ISBN 978-80-87378-52-6
KOUKKAANEN, J.-M., Why we need to move from Truth-Functionality to Performativity in Historiography, History
and Theory 54, 2015, s. 226-243. ISSN 0018-2656.
MÜLLER, R., Obměny kultur, ohyby materiality. K myšlení kulturního materialismu a nového historismu. In:
MÜLLER, R., ŠEBEK, J., Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha 2014, s.
17-108. ISBN 978-80-200-2447-3.
TRENTMANN, F., Materiality in the Future of History: Things, Practices and Politics, Journal of British Studies 48,
2009, s. 283−307. ISSN 0021 9371.
SCHOUWENBURG, H., Back to the Future? History, Material Culture and New Materialism, International Journal
for History. Culture and Modernity 2015, 3, 1, s. 59-72. eISSN 2213-0624.
SIMON, Z. B., KOUKKAANEN, J.-M.,, Introduction. Assessing Narrativism, History and Theory 54, 2015, s. 153-
161. ISSN 0018-2656.
ZELEŇÁK, E., Two Versions of a Constructivist View of Historical Work, History and Theory 54, 2015, s. 209-225.
ISSN 0018-2656.

Doporučená literatura:
CHARTIER, R. - STALLYBRASS, P., What is a book? In: FRAISTAT, N. - FLANDERS, J. (eds.), Cambridge
Companion to Textual Scholarship, Cambridge 2013. ISBN 9781139044073.
Chartier, Roger. Na okraji útesu. Červený Kostelec 2010.
RICOEUR, P., Čas a vyprávění I, Praha 2000. ISBN 80-7298-017-3.
HORSKÝ, J., Příběhy spřádané životem. Několik poznámek o narativním konstruktivismu a porozumění
metaforou v diskusi mezi historickými vědami a evoluční (biosémiotickou) biologií, Dějiny - teorie - kritika 2,
2016, s. 211-236. ISSN 1214-7249.
EIBACH, J., LOTTES, G. (eds.), Kompas der Geschichtswissenschaft, Göttingen 2002. ISBN 3-525-03214-5.
Horský, Jan. Teorie a narace. K noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje. Praha 2015.

Studijní opora:
Naskenované odborné texty k jednotlivým tématům budou k dispozici v SIS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK