PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Paměť disentu - YMH315
Anglický název: Memory of Dissidents
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 21 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (61)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (14.06.2013)

Cílem předmětu, který je organizován společně s knihovnou V. Havla, je seznámit studenty s vybranými základními elementy paměti disentu. Během seminárního cyklu budou vystupovat jednotliví pamětníci a reflexivně prezentovat své vzpomínky. Při debatě bude věnována pozornost jak tématům jednotlivých vystupujících, tak kritickému nadhledu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D. (30.09.2014)

Požadavky ke kontrole studia:

- pravidelná účast na seminářích- přítomnost 70% přednášek,

- vypracování zprávy z jednoho vystoupení a komentář na 6 000 zn. do 10.1.2015, s odkazy na literaturu a s poznamky pod čárou

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D. (09.12.2014)

Přednášky se uskuteční v prostorách stálé expozice Knihovny Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1), a to formou 7 setkání od 10:00 do 12:00

8. 10. 2014 - Z. Barta -

22. 10. 2014 - Jan Ruml -

12. 11. 2014 - Biskup Pad‘our - Divadlo a církev

26. 11. 2014 - Pavel Rychetský - Diskrétní zóna

3. 12. 2014 - Kamila Bendová -

17. 12 .2014 -  Nicolas Maslowski

Změna programu je vyhrazena.

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D. (30.09.2014)

Požadavky ke kontrole studia:

- pravidelná účast na seminářích- přítomnost 70% přednášek,

- vypracování zprávy z jednoho vystoupení a komentář na 6 000 zn. do 10.1.2015

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK