PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Historická sociologie světové politiky a mezinárodních vztahů (kombinovaná forma) - YMH146
Anglický název: Historical Sociology of Global Politics and International Relations (Distance Learning)
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Záměnnost : YMH130
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (18.06.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou světové politiky a mezinárodních vztahů z pohledu historické sociologie. Otázka zániku opozice národního a mezinárodního je výchozím bodem intelektuálního pátrání, které zahrnuje problémy historické sociologie paměti v mezinárodních vztazích, problém nových hnutí, vlivů vnitřní politiky na politiku zahraniční, globalizace, stejně jako konfrontace tradičních teorií mezinárodních vztahů s přístupem historické sociologie.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (16.08.2013)

Při překročení kapacity kurzu mají při zápisu kurzu přednost magisterští studenti oboru historická sociologie.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Německý, Ph.D. (05.01.2018)

Požadavky ke zkoušce:

 

1. Obsah přednášek.

2. Dva texty Heddley Bulla nahrazující druhou přednášku, kam skoro nikdo nepřišel.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK