PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Individuální a kolektivní identity v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma) - YMH136
Anglický název: Individual and Collevtive Identities from a Historico-Sociological Perspective (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:10/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
Záměnnost : YMH036
Je záměnnost pro: YMH036
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (20.06.2012)
Přednáškový cyklus je věnován problematice vtahu současnosti a středověké minulosti. Jeho hlavním účelem je předestřít jen zdánlivou modernost současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se během staletí v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily každodenní mody lidského chování a myšlení. Spolu s tím bude v rámci přednáškového cyklu kladen hlavní důraz na stále rostoucí dohlížitelskou roli státu, jenž člověka současnosti v mnoha ohledech zbavuje dřívější svobody, stejně jako ho ve svobodném uvažování omezují společenské stereotypy a předsudky.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (10.09.2012)

Osnova přednášek:

1.       Vztah k dětství.

2.       Problém stáří.

3.       Manželství.

4.       Sny a snění.

5.       Nacionalismus - moderní versus středověký.

6.       Vztah k penězům, ekonomie milosrdenství.

7.       Luxus a potíže s luxusem.

8.       Vítězové a poražení, kolaborace.

9.       Sexuální morálka.

10.    Individualita a obec.

11.    Migrace - přistěhovalectví.

12.    Exkluze, vyloučení, ghettoizace.

 

Základní studijní literatura

ELIAS, N. O procesu civilizace I. a II. Praha: Argo,2006 a 2007. ISBN 80-7203-838-9 a 80-7203-962-3.

Furhmann, H. Středověk je kolem nás, Praha 2006. ISBN 80-7319-042-7.

LE GOFF, J. Za jiný středověk. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-598-3.

Nodl, M. Tři studie o době Karla IV. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-759-5.

Nodl, M. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Brno: CKD, 2010. ISBN 978-80-7325-112-3.

 

Doporučená studijní literatura

Fried, J. Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik. München: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-3-406-631-75-7.

Fried, J. Die Aktualität des Mittelalters. Gegen die Überheblichkeit unserer Wissensgesellschaft. Stuttgart: Thorbecke, 2002. ISBN 3-7995-8301-7.

Gerhard, J. Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Wien; Köln: Böhlau, 1989. ISBN 3-205-05235-8.

Nicolas, D. The Evolution of the Medieval World: Society, Government and Thought in Europe, 312-1500.Cambridge: Longman, 1992. ISBN 978-0582092563.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK