PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Individuální a kolektivní identity v historicko-sociologické perspektivě - YMH036
Anglický název: Individual and Collective Identities from a Historico-Sociological Perspective
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
Neslučitelnost : YMH536
Záměnnost : YMH136
Je záměnnost pro: YMH136
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (15.07.2015)
Přednáškový cyklus je věnován problematice vtahu současnosti a středověké minulosti. Jeho hlavním účelem je předestřít jen zdánlivou modernost současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se během staletí v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily každodenní mody lidského chování a myšlení. Spolu s tím bude v rámci přednáškového cyklu kladen hlavní důraz na stále rostoucí dohlížitelskou roli státu, jenž člověka současnosti v mnoha ohledech zbavuje dřívější svobody, stejně jako ho ve svobodném uvažování omezují společenské stereotypy a předsudky.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (15.07.2015)

Osnova přednášek

1.       Vztah k dětství.

2.       Problém stáří.

3.       Manželství.

4.       Sny a snění.

5.       Nacionalismus - moderní versus středověký.

6.       Vztah k penězům, ekonomie milosrdenství.

7.       Luxus a potíže s luxusem.

8.       Vítězové a poražení, kolaborace.

9.       Sexuální morálka.

10.    Individualita a obec.

11.    Migrace - přistěhovalectví.

12.    Exkluze, vyloučení, ghettoizace.

 

Základní studijní literatura

Elias, N. O procesu civilizace I. a II. Praha: Argo,2006 a 2007.

Furhmann, H. Středověk je kolem nás, Praha 2006. 

Le Goff, J. Za jiný středověk. Praha: Argo, 2005. 

Nodl, M. Tři studie o době Karla IV. Praha: Argo, 2006. 

Nodl, M. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Brno: CKD, 2010. 

 

Doporučená studijní literatura

Fried, J. Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik. München: C. H. Beck, 2012.

Fried, J. Die Aktualität des Mittelalters. Gegen die Überheblichkeit unserer Wissensgesellschaft. Stuttgart: Thorbecke, 2002.

Gerhard, J. Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Wien; Köln: Böhlau.

Nicolas, D. The Evolution of the Medieval World: Society, Government and Thought in Europe, 312-1500.Cambridge: Longman, 1992.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK