Gender in Theory and Practice: Applied Gender Analysis - YMGS513
Anglický název: Gender in Theory and practice: Applied Gender Analysis
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Třída: Courses unavailable to incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Kristýna Macková (22.02.2019)
Anotace Cílem tohoto seminárního kurzu je hloubková analýza a diskuse aplikace genderových přístupů do praxe. Kurz představuje konkrétní příklady uplatňování genderové perspektivy v širokém spektru institucionálních, legislativních, administrativních, mediálních a kulturních možností a diskutuje její přednosti a limity. Důraz je kladen na aktivní práci samotných studujících při vyhledávání kontextů, v nichž se genderová analýza na odborné úrovni uplatňuje. Studenti jsou zodpovědní za přípravu témat k seminářům Součástí seminářů jsou i hostující prezentace expertů a expertek z profesionálních sfér, kteří budou se studující sdílet a kriticky diskutovat své zkušenosti s aplikací genderové perspektivy a implementací politiky rovných příležitostí v praxi. Tematické okruhy: Témata tohoto semináře nejsou pevně daná, ale mění se v závislosti na konkrétních oblastech zájmu studujících v daném kurzu a profesionálním profilu expertů a expertek, kteří se budou na předmětu v daném roce podílet.