Epistemology of Science - YMGS502
Anglický název: Epistemology of Science
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Třída: Courses unavailable to incoming students
Neslučitelnost : YMGS102
Záměnnost : YMGS102
Je neslučitelnost pro: YMGS102, YMGS202
Je záměnnost pro: YMGS102, YMGS202
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (10.09.2022)
Annotace The course aim is to introduce students to methodology and methods used in feminist social-science research and to offer them an opportunity to critically reflect on dialog between traditional science and alternative paradigms, between mainstream science and feminist alternatives etc. Thematic areas 1. Why study epistemology? Feminist perspectives 2. Nature of Science 3. Knowledge in Context 4. Theory, observation and practical adequacy 5. Paradigms - assumptions and implications for research 6. Advantages and disadvantages of traditional division to quantitative and qualitative research 7. Gender and epistemology 8. Empiricist epistemology 9. Stand-point epistemology 10. Stand-point epistemology: rekonceptualization 11. Epistemic communities 12. Otherness as a challenge to epistemology 13. Feminist epistemology and natural sciences 14. Final reflections
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (10.09.2020)

Povinný předmět studijního programu Genderová studia. Zápis možný pouze pro domovské studující - provádí jej tajemnice programu.

This is a mandatory course of the Gender Studies study programme. Only students of the programme can attend it - registration is administered by the Secretary.

Sylabus
Poslední úprava: Kristýna Macková (22.02.2019)
Povinná:

GUBA, E. G., LINCOLN, Y.S. (eds.). „Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences.“ Pp. 163-188 in N.K., DENZIN, Y.S., LINCOLN. Handbook of qualitative research. London: SAGE Publications, 1994. ISBN 0-7619-1512-5.

MORROW, R. A. Critical theory and methodology. London: SAGE Publications, 1994. ISBN 0-8390-4682-1. Vybrané kapitoly.

ALCOFF, L., POTTER, E. (eds.). Feminist Epistemologies. New York: Routledgte, 1993. ISBN 0-415-90450-1. Vybrané kapitoly.

SAYER, A. Method in Social Science: A Realist Approach. New York: Routledge, 1992. ISBN 0-203-16360-5. Vybrané kapitoly.

TANESINI, A. An Introduction to Feminist Epistemologies. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1999. ISBN 0-631-20012-6.

Doporučená:

HARDING, S. The Science Question in Feminism. London: Cornell University Press, 1986. ISBN 0-8014-1880-1.

LAKATOS, I., MUSGRAVE, A. (eds.). Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. ISBN 0-521-09623-5. Vybrané kapitoly.

HARDING, S., O’BARR, J. F. (eds.). Sex and Scientific Inquiry. Chicago: University of Chicago Press, 1987. ISBN 0-226-31626-2. Vybrané kapitoly.

KUHN, T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1996. ISBN 978-0226-45808-3.