PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná genderová analýza - YMGS429
Anglický název: Applied Gender Analysis
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/16, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Michaela Červenková (29.04.2022)
Kurz je zaměřený na praktické dovednosti a problémy (či překážky) spojené s vypracováním vlastního výzkumného projektu, specificky pak magisterské diplomové práce. Kurz představuje a diskutuje vybrané studentské projekty, buď vynikající, v nedávné době obhájené diplomové práce absolventek či absolventů magisterského programu Genderová studia nebo aktuálně rozpracované doktorandské výzkumné projekty a disertační práce studujících různých doktorských programů na FHS. Studující kurzu budou mít možnost seznámit se s úspěšně obhájenými pracemi a rozpracovanými výzkumy a diskutovat s jejich autorkami a autory nejen o tématech a procesech jejich výběru, zvolených teoretických východiscích, koncepci výzkumu a využívaných metodologiích, ale i o praktických otázkách spojených s přípravou projektu a prováděním výzkumu. V neposlední řadě budou mít studující příležitost diskutovat i problémy a překážky, které se ve vybraných výzkumných projektech či při psaní představovaných diplomových prací vyskytly či se mohou vyskytnout v realizaci jejich vlastních plánovaných výzkumů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK