PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní analýza dat v prostředí Atlas.ti - YMGS231
Anglický název: Qualitative Data Analysis in Atlas.ti
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 7 / neurčen (7)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (02.02.2023)
Kurz si klade za cíl zprostředkovat studentům principy kvalitativní analýzy empirických dat a detailně představit postup analýzy pomocí segmentace a kódování. Zároveň se studenti naučí pracovat s programem pro počítačem asistovanou analýzu kvalitativních dat (CAQDAS) ATLAS.ti 23, v jehož prostředí bude analýza prováděna. Důraz bude kladen na praktické zvládnutí analytických postupů při práci s empirickými daty v prostředí ATLAS.ti 23. Vedle toho kurz představí také další možnosti využití techniky při kvalitativním sociálněvědním výzkumu (záznam interview a následná úprava nahrávek, možnosti přepisu audiozáznamů pomocí specializovaných programů, archivace a zabezpečení digitálních dat).
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (02.02.2023)

Blokový kurz 1. - 2. 4. 2023 (přednáška / cvičení)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (02.02.2023)

1. blok 10:00 – 16:00

1. Principy kvalitativní analýzy dat, segmentace a kódování (Hedvika Novotná)

2. Práce s ATLAS.ti 23 (Martin Heřmanský)

3. Využití digitálních technologií v kvalitativním výzkumu (Oldřich Poděbradský)

 

2. blok 10:00 – 16:00

1. Praktické cvičení analýzy s využitím ATLAS.ti 23 (Hedvika Novotná, Martin Heřmanský)

Povinná literatura:

Novotná, Hedvika, Ondřej Špaček, a Magdaléna Šťovíčková Jantulová, ed. 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.

(vybrané kapitoly)

 

Doporučená literatura:

Konopásek, Zdeněk. 1997. „Co si počít s počítačem v kvalitativním výzkumu: Program Atlas/ti v akci". Biograf 12: 71–110.

Friese, Susanne. 2019. Qualitative Data Analysis with ATLAS.Ti. Third edition. Los Angeles: SAGE.

Friese, Susanne. 2019. „The Process of Computer-Assisted Qualitative Data Analysis". ATLAS.ti (blog). 31. srpen 2019. https://atlasti.com/2019/08/31/the-process-of-computer-assisted-qualitative-data-analysis/.

Friese, Susanne. 2020. „Creating a Coding Scheme with ATLAS.ti". ATLAS.ti (blog). 31. leden 2020. https://atlasti.com/2020/01/31/creating-a-coding-scheme-with-atlas-ti-by-susanne-friese/.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (24.04.2023)

1. Aktivní účast na obou blocích kurzu

2. Odevzdání zanalyzovaných dat ve formátu ATLAS.ti 23 (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15028)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK