Epistemologie vědy (kombinovaná forma) - YMGS202
Anglický název: Epistemology of science
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Neslučitelnost : YMGS502
Záměnnost : YMGS502
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Kristýna Macková (27.02.2019)
Anotace Cílem kurzu je představit studentkám a studentům epistemologii vědy v kontextu genderových studií a nabídnout jim možnost kritického zamyšlení nad dialogem mezi mainstreamovou vědou a feministickými alternativami. Kriticky budou diskutovány i některé standardní přístupy a dělení jako např. kvalitativní vs. kvantitativní, pozitivismus vs. konstruktivismus. Tematické okruhy 1. Proč studovat epistemologii? Feministické perspektivy 2. Povaha vědy 3. Poznání v kontextu 4. Teorie, pozorování a praktická adekvátnost 5. Paradigmata – východiska a implikace pro výzkum 6. Výhody a nevýhody tradičního dělení na kvalitativní a kvantitativní výzkum 7. Gender a epistemické vyjednávání 8. Empiricistní epistemologie 9. Stand-point epistemologie 10. Stand-point epistemologie: rekonceptualizace 11. Epistemologické komunity 12. Jinakost jako výzva pro epistemologii 13. Feministické epistemologie a přírodní vědy 14. Výzvy při plánování feministického výzkumu
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (10.09.2020)

Povinný předmět studijního programu Genderová studia. Zápis možný pouze pro domovské studující - provádí jej tajemnice programu.

This is a mandatory course of the Gender Studies study programme. Only students of the programme can attend it - registration is administered by the Secretary.

Sylabus
Poslední úprava: Kristýna Macková (27.02.2019)
Povinná:

GUBA, E. G., LINCOLN, Y.S. (eds.). „Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences.“ Pp. 163-188 in N.K.,

DENZIN, Y.S., LINCOLN. Handbook of qualitative research. London: SAGE Publications, 1994. ISBN 0-7619-1512-5.

MORROW, R. A. Critical theory and methodology. London: SAGE Publications, 1994. ISBN 0-8390-4682-1. Vybrané kapitoly.

ALCOFF, L., POTTER, E. (eds.). Feminist Epistemologies. New York: Routledgte, 1993. ISBN 0-415-90450-1. Vybrané kapitoly.

SAYER, A. Method in Social Science: A Realist Approach. New York: Routledge, 1992. ISBN 0-203-16360-5. Vybrané kapitoly.

TANESINI, A. An Introduction to Feminist Epistemologies. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1999. ISBN 0-631-20012-6.

Doporučená:

HARDING, S. The Science Question in Feminism. London: Cornell University Press, 1986. ISBN 0-8014-1880-1.

LAKATOS, I., MUSGRAVE, A. (eds.). Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. ISBN 0-521-09623-5. Vybrané kapitoly.

HARDING, S., O’BARR, J. F. (eds.). Sex and Scientific Inquiry. Chicago: University of Chicago Press, 1987. ISBN 0-226-31626-2. Vybrané kapitoly.

KUHN, T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1996. ISBN 978-0226-45808-3.