PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Současnost feministických teorií - YMG163
Anglický název: Contemporary feminist theories
Zajišťuje: Katedra genderových studií (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. (19.02.2019)
Kurz sa zameria na dva tematické okruhy. Najskôr bude skúmať sociálnu a politickú ontológiu zraniteľného a prekérneho subjektu a boje proti tzv. genderovej ideológii predstaví ako jeden zo spôsobov vysporiadania sa s novými podobami prekarity. Potom sa zameria na možnosti uchopenia rodového (genderového) útlaku pomocou pojmov mizogýnie, sexizmu a sexuálnej objektivizácie a napokon na podoby feminizmu, odvíjajúce sa od dvoch protichodných princípov: individualizovanej možnosti voľby a nesuverénnej slobody. Kurz má seminárnu formu, t. j. je postavený na spoločnej diskusii povinného textu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. (24.02.2019)

Podrobný sylabus pre študentky a študentov PREZENČNÉHO štúdia (pdf) (aktualizované 19. 2. 2019)

 

Podrobný sylabus pre študentky a študentov KOMBINOVANÉHO štúdia (pdf) (aktualizované 19. 2. 2019)

Stručné zadanie krátkej prípravy na 2. blokové stretnutie a tabuľka príkladov (prosím vyplňte do sobotňajšej polnoci pred 2. stretnutím - t. j. do 16. marca 2019 23:59.)

 

I. tematický celok: Zraniteľnosť a prekarita

Butler, J. (2013). Rámce války : za které životy netruchlíme? (A. Handl, Trans.). Praha: Karolinum. Úvod: Nezajištěný život, život hodný truchlení (pp. 9 – 36).

 

Carastathis, A. (2015). the politics of austerity and the affective economy of hostility: racialised gendered violence and crises of belonging in Greece. Feminist Review(109), 73-95. doi:http://dx.doi.org/10.1057/fr.2014.50

Lorey, I. (2015). State of insecurity : government of the precarious. London & New York: Verso. The government of the precarious: an introduction (pp. 1 – 15).

 

Farris, S. R. (2012). Femonationalism and the “regular” army of labor called migrant women. History of the Present, 2(2), 184-199. doi:10.5406/historypresent.2.2.0184

Lorey, I. (2015). State of insecurity : government of the precarious. London & New York: Verso. Chapter 3: Welfare state and immunization (pp. 41 – 61).

 

II. tematický celok: Boj proti „genderovej ideológii“

Scott, J. W. (2013). The uses and abuses of gender. Tijdschrift voor Genderstudies, 16(1), 63-77. doi:10.5117/TVGEND2013.1.SCOT.

Paternotte, D., & Kuhar, R. (2017). The anti-gender movement in comparative perspective. In R. Kuhar & D. Paternotte (Eds.), Anti-gender campaigns in Europe : mobilizing against equality (pp. 253 - 276). Lanham & New York: Rowman & Littlefield.

 

Kuhar, R. (2015). Playing with science: Sexual citizenship and the Roman Catholic Church counter-narratives in Slovenia and Croatia. Women's Studies International Forum, 49, 84-92. doi:https://doi.org/10.1016/j.wsif.2014.07.005

Case, M. A. (2016). The role of the popes in the invention of complementarity and the Vatican’s anathematization of gender. Religion & Gender, 10(10). doi:10.18352/rg.10124. Retrieved from: https://www.religionandgender.org/articles/abstract/10.18352/rg.10124/

 

Korolczuk, E., & Graff, A. (2018). Gender as “ebola from Brussels” : the anticolonial frame and the rise of illiberal populism. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 43(4), 797-821. doi:10.1086/696691

 

III. tematický celok: Mizogýnia, sexuálna objektivizácia a emancipácia

Manne, K. (2017). Down girl : the logic of misogyny. Oxford: Oxford University Press. Výber: Chapter 1: Threatening women (pp. 31 - 34); Chapter 2: Ameliorating misogyny (pp. 55 - 76); Chapter 3: Discriminating sexism (pp. 77 - 105).

 

Bauer, N. (2015). How to do things with pornography. Cambridge & London: Harvard University Press. Chapter 1: Pornutopia (pp. 1 – 12); Chap. 2: Lady Power (pp. 12 – 21); Chap. 4: Beauvoir on the Allure of Self-Objectification (pp. 38 – 52).

 

Scott, J. W. (2012). The vexed relationship of emancipation and equality. History of the Present, 2(2), 148-168. doi:10.5406/historypresent.2.2.0148

 

IV. tematický celok: Individualizovaný feminizmus a feminizmus ako prax slobody

Gill, R., & Orgad, S. (2017). Confidence culture and the remaking of feminism. New Formations(91), 16-34. doi:10.3898/NEWF:91.01.2017

Budgeon, S. (2015). Individualized femininity and feminist politics of choice. European Journal of Women's Studies, 22(3), 303-318. doi:10.1177/1350506815576602

 

Muraro, L. (1994). Sexuálna diferencia. Feministický kultúrny časopis ASPEKT, 2(2), 4 – 12.

Arendtová, H. (2007). Vita activa neboli O činném životě (V. Němec, Trans.). Praha: OIKOYMENH. Výber: V. Jednání – Kap. 24: Odkrytí osoby v jednání a promlouvání (pp. 224 – 232); 25: Tkanivo lidských záležitostí a příběhy... (pp. 233 – 244); 34: Nepředvídatelnost činů a moc slibu (pp. 317 – 322).

Arendtová, H. (1994). Co je svoboda? (M. Palouš, Trans.). In Krize kultury : čtyři cvičení v politickém myšlení (pp. 65-96). Praha: Mladá fronta. Výber: pp. 65 – 73.

 

Zerilli, L. M. G. (2005). Feminism and the abyss of freedom. Chicago: University of Chicago Press. Chapter 3: Feminists make promises : The Milan Collective´s Sexual Difference and the project of world-building (pp. 93 – 123).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK