PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář II. - YMG113
Anglický název: Thesis Preparation II.
Zajišťuje: Katedra genderových studií (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG15PSZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (15.04.2014)
Náplní diplomního semináře je metodologická příprava výzkumu a začátek samotného výzkumu projektu diplomové magisterské práce. Obsahem tohoto semináře je konzultace studujících s vedoucími či konzultanty svých projektů. Cílem kurzu je 1) pravidelný rozbor průběhu metodologické přípravy a výzkumu daného projektu, 2) kritická diskuse o procesu metodologických úskalí a procesu samotného empirického výzkumu diplomových prací. Práce v tomto semináři může probíhat také formou kolektivního čtení a vzájemné kritiky mezi studujícími pod odborným konzultantským dohledem.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (15.04.2014)

Náplní diplomního semináře, povinného ve druhém semestru studia je koncepční a teoretická

příprava projektu diplomové magisterské práce. Obsahem tohoto semináře je pravidelné setkávání

studujících, kteří pracují na podobných tématech, s vedoucími či konzultanty svých projektů. Cílem

kurzu je 1) pravidelný rozbor průběhu výzkumu a psaní práce na individuální bázi mezi jednotlivými

studujícími a jejich konzultanty, 2) kritická diskuse o procesu psaní a obsahu diplomových prací,

která bude probíhat formou kolektivního čtení a vzájemné kritiky mezi studujícími pod odborným

konzultantským dohledem.

Tématické okruhy:

Vzhledem ke koncepci kurzu nejsou fixně určeny.

 

Doporučená literatura:

Není relevantní v rámci tohoto kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (15.04.2014)

Kurz je povinný ve třetím semestru studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK