Metodologické přístupy v genderových studiích - seminář - YMG08PSZI
Anglický název: Methodological Approaches in Gender Studies - Seminar
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG08PSZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Záměnnost : YMG08PSG0, YMG98PSZI
Je korekvizitou pro: YMG08PPZI
Je prerekvizitou pro: YMG11PSLI
Je záměnnost pro: YMG08PSG0
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (11.06.2009)
Seminář doplňuje kurz Metodologické přístupy v genderových studiích a dále rozvádí jeho základní teze. Cílem je představit studentkám a studentům metodologii a metody využívané v sociálněvědním výzkumu na konkrétních příkladech, seznámit je s feministickými přístupy k jejich využívání a nabídnout jim možnost kritického zamyšlení nad dialogem mezi mainstreamovou vědou a feministickými alternativami. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky.
Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (05.10.2010)

Viz sylabus kurzu, který je vyvěšen v informačním systému. Totéž se týká literatury.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

dobrá znalost anglického jazyka, neboť většina materiálů je v angličtině