PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologické přístupy v genderových studiích - YMG08PEG0
Anglický název: Methodological Approaches in Gender Studies
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MG08PEG0I
Korekvizity : YMG08PSG0
Záměnnost : YMG08PPZI
Je záměnnost pro: YMG08PPZI, YMG108, YMG140
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Náplní práce badatelek a badatelů je odhalovat řád v chaosu, kterému říkáme svět, a úlohou vědeckých metod je umožňovat toto odhalování. Jejich znalost je zásadní pro informovanou interpretaci výsledků vědeckých výzkumů i pro realizaci vlastních vědeckých výzkumů. Cílem kurzu je představit studentkám a studentům metodologii a metody využívané v sociálněvědním výzkumu, seznámit je s feministickými přístupy k jejich využívání a nabídnout jim možnost kritického zamyšlení nad dialogem mezi mainstreamovou vědou a feministickými alternativami. Kriticky budou diskutovány i některé standardní přístupy a dělení, jako např. kvalitativní vs. kvantitativní, pozitivismus vs. konstruktivismus, a jejich užitečnost pro společenské vědy. Důraz bude kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky.
Sylabus -
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

Viz sylabus kurzu, který bude rozdán na první hodině. Totéž se týká literatury.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

dobrá znalost anglického jazyka, neboť většina materiálů je v angličtině

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK