Heideggerův "Bytí a čas" - četba - YMFH040
Anglický název: Heideggers "Being and Time" - reading
Zajišťuje: Program Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 10 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBFB023
Je neslučitelnost pro: YBFB023
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (16.08.2021)
Kurz je určen primárně pro magisterské studenty oboru Filosofie v kontextu humanitních věd. Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (31.08.2023)
Předmět je možné si zapsat opakovaně.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (04.10.2023)

Kurz je určen primárně pro magisterské studenty oboru Filosofie v kontextu humanitních věd. Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

 

Témata

1) Rekapitulace kontextu: záměr a cíl Bytí a času; východisko tázání v pobytu; předběžná charakteristika bytí-ve-světě; zpřístupnění jsoucího ve strukturách zvýznamňujícího odkazování; poukazy k fenoménu světa.

2) Konstituce významovosti.

3) Celek významovosti a první explikace světa.

4) Vazba bytí-ve-světě.

5) Bytí ve světě a zvýznamňování.

6) Bytí-ve-světě a otázka prostorovosti.

7) Destrukce karteziánského pojetí prostoru.

8) Existenciální prostorovost: blízkost a orientace.

9) Existenciální prostorovost: konstituce souvislosti míst.

10) Existenciální prostorovost: krajina.

11) Existenciální prostorovost: otevřenost celkového „tady“ bytí pobytu.

12) Bytí-ve-světe a prostor existence.


 

Literatura

Povinná:

HEIDEGGER, M. Bytí a čas. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2002. Knihovna novověké tradice a současnosti. Vybrané paragrafy. ISBN 80-7298-048-3.

HEIDEGGER, M. Sein und Zeit. Tübingen: M. Niemeyer, 2006. Vybrané paragrafy. ISBN 3-484-70153-6.

Doporučená:

HEIDEGGER, M. a F.-W. von HERRMANN. Die Grundprobleme der Phänomenologie. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Klostermann, 1997. Gesamtausgabe. 2. Abteilung, Vorlesungen 1923-1944. ISBN 3-465-02966-6.

HERRMANN, F.-W. von. Hermeneutische Phänomenologie des Daseins: eine Erläuterung von "Sein und Zeit". Frankfurt am Main: V. Klostermann, c1987-2008. ISBN 3-465-01739-0.

NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí: studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti. Praha: UK-FHS, 2006. ISBN 80-239-8972-3.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (26.01.2021)

Atestační požadavky:

 

1. Pravidelná účast na hodinách četby.

2. Aktivní práce v hodinách a vypracovávání zadaných úkolů (rekapitulace na hodinách; zadané ústní referáty; případně písemné odpovědi na zadané otázky).