PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fenomenologie III. - YMFH017
Anglický název: Phenomenology III.
Zajišťuje: Pracoviště oboru Německá a francouzská filozofie (24-DFP)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Josef Matoušek (11.06.2018)
Kurz sleduje tři z historických vyústění německé fenomenologie. Vyústění Husserlovy fenomenologie k pojmu osoby a v personalismus, vyústění v klasickou filosofickou antropologii a vyústění ve fenomenologickou sociologii. Ve spojení s kurzy Fenomenologie I., Fenomenologie II. a Fenomenologie IV. tak podává základní přehled o výchozí šíři fenomenologicky orientované filosofie. Konkrétní obsah kurzu naznačuje následující struktura: A. Fenomenologie a pojem osoby (Person) – M. Scheler, Landsberg 1. Pojem osoby u Maxe Schelera 2. Formální a materiální založení etiky 3. Exkurz: Založení teorie Umwelt a jeho příprava: Uexküll a Goethe 4. Schelerův koncept filosofické antropologie a idea pudově motorické podmíněnosti čití a vnímání. 5. Landsbergovo pojetí filosofické antropologie – "Merkmalsantropologie" a "Wesensantropologie" 6. Nová fenomenologie smrti a života: Schelerova studie "Smrt a pokračování života" a Lansbergovo prohloubení ("Zkušenost smrti") B. Fenomenologie a pojem excentrické pozicionality – Helmut Plessner. 7. Plessnerův koncept fenomenologie a filosofické antropologie 8. Teorie "meze" a centrická pozicionalita. 9. Excentrická pozicionalita a rozvinutí pojmu Umwelt.. 10. Excentrická pozicionalita a pobyt (Dasein) – komparace k Plessnerovu a Heideggerovu pojetí člověka. C. Fenomenologie a fenomenologická sociologie 11. Exkurz: Landgrebeho pokus o "sjednocení" Husserla a Heideggera – fenomenologie prožitku 12. Fenomenolgie a strukturální antropologie - H. Rombach. 13. Rombachův koncept fenomenologické sociologie. Povinná literatura: SCHELER, M., Místo člověka v kosmu, přel. Anna Jaurisová, Academia, Praha 1968 LANDSBERG, P.L., Zkušenost smrti, přel. L. Hejdánek, J. Sokol, Vyšehrad, Praha 2014, ss. 115 – 165 BENYOVSZKY A kol., Úvod do filosofického myšlení., Vydavatelství A. Čeněk s.r.o., Plzeň 2007, §§ 83, 84, ss. 503 – 513. Doporučená literatura: SCHELER, M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Francke Verlag, Bern und München 1980, ss. 370 – 469 (Formalismus und Person, A.) SCHELER, M., Erkenntnis und Arbeit, Klostermann, Frankfurt am Main 1977, ss. 126 – 209 (Zur Philosophie der Wahrnehmung) SCHELER, M., Schriften aus dem Nachlass, Bd. I., Zur Ethik und Erkenntnislehre, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1986, ss. 9 – 53 (Tod und Fortleben) PLESSNER, H., Gesammelte Schriften IV., Die Stufen des Organischen und der Mensch, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1981, ss. 360 – 426 (Die Sphäre des Menschen) LANDSBERG, P. L., Einführung in die philosophische Antropologie, Klostermann, Frankfurt am Main 1984 ROMBACH, H., Phänomenologie des socialen Lebens; Grundzüge einer Phänomenologischen Soziologie, Karl Albert, Freiburg / München, 1994 BENYOVSZKY, L., Schelerova interpretace prostorovosti vnímání v "Erkenntnis und Arbeit", in. NOVOTNÝ, J. (ed), Fenomenologické studie k prostorovosti, 3. , UK FHS a Ermat, Praha 2007, ss. 38 – 58.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK