Fenomenologie I. - YMFH015
Anglický název: Phenomenology I.
Zajišťuje: Program Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Mgr. Petr Prášek, Ph.D.
Vyučující: prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Mgr. Petr Prášek, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBFB020
Je neslučitelnost pro: YBFB020
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. (12.09.2023)
Úvod do fenomenologie v jejích klasických a současných podobách s důrazem na aktualitu tohoto filosofického směru ve vztahu k otázkám současnosti, jako jsou např. ekologická krize. Po obecném úvodu o stavu fenomenologického bádání dnes v Evropě i v zámoří v úvodních dvou sezeních kurzu následuje výklad některých základních pojmů na základě textů Maurice Merleau-Pontyho a exkurs o jeho pokusu o filosofii přírody. Na to naváže představení současných fenomenologických koncepcí ve vztahu k ekologické problematice, které z díla Merleau-Pontyho vycházejí (Abram, Toadvine, Bannon, Booth, Barbaras).
Sylabus
Poslední úprava: prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. (12.09.2023)

2. 10. „Phenomenology today, in France and Europe. The impact of Husserl´s and Merleau-Ponty´s work on the contemporary thinking” by Prof. Bruce Bégout (University Bordeaux) and Prof. Annabelle Dufourcq (University Nijmegen)

9. 10. “Phenomenology in North America and the new reception of Merleau-Ponty” by Prof. David Johnson (Boston College)

16. 10. Základní pojmy: vnímání

23. 10. Základní pojmy: prostor

30. 10. Základní pojmy: pohyb

6. 11. Základní pojmy: výraz

13. 11. Základní pojmy: příroda

20. 11. Posthumanismus Davida Abrama

27. 11. Ted Toadvine: Ekofenomenologie po konci přírody

4. 12. Bryan Bannon: fenomenologie v základu environmentální etiky

11. 12. Robert Booth: Environmentální krize a ekofenomenologie

18. 12. Renaud Barbaras: Odlišné světy kamene, zvířete a člověka

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Prášek, Ph.D. (28.09.2022)

Podmínkou k zakončení kurzu je účast na hodinách a závěrečná seminární práce v rozsahu 5 normostran na vybrané téma, zkonzultované s vyučujícími.

Studijní opory
Poslední úprava: prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. (12.09.2023)

Literatura:

·        Abram, D., Kouzlo smyslů. Přel. J. Zemánek, M. Melechovská, Praha, DharmaGaia, 2013

·        Abram D., Stávat se zvířetem. Přel. J. Zemánek. Brno, Host 2023.

·        Bannon, B., From Mastery to Mystery. A Phenomenological Foundation for an Environmental Ethic. Athens, Ohio University Press, 2014.

·        Barbaras, R., Introduction a une phénoménologie de la vie. Paris, Vrin, 2008.

·        Barbaras, R., Appartenance, Vers une cosmologie phénoménologique. Louvain, Peeters, 2019.

·        Booth, R., Becoming a Place of Unrest. Environmental Crisis and Ecophenomenological Praxis. Athens, Ohio University Press 2021.

·        Merleau-Ponty, M., Oko a duch a jiné eseje. Přel. O. Kuba. Praha, Obelisk 1971

·        Merleau-Ponty, M., Struktura chování. Přel. J. Pechar a kol. Praha, Filosofia 2008

·        Merleau-Ponty, M., Svět vnímání. Přel. K. Gajdošová. Praha, OIKOYMENH 2008, 2013

·        Merleau-Ponty, M. Primát vnímání a jeho filosofické důsledky. Přel. J. Halák. Praha, Togga 2011

·        Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání. Přel. J. Čapek. Praha, OIKOYMENH 2013

·        Merleau-Ponty, M., Proměna vnímání a zkušenost pravdy. Podklady ke kandidatuře na Collège de France. Přel. J Halák. Praha, OIKOYMENH 2017

·        Merleau-Ponty, M., Řeč, dějinnost, příroda. Shrnutí přednášek z Collège de France (1952-1960). Přel. J. Halák. Praha, OIKOYMENH 2018

·        Toadvine, T., Eco-phenomenology after the End of Nature, in: Transforming Politics with Merleau-Ponty: Thinking Beyond the State, ed. Jerome Melançon, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers (2021), str. 127-144.