PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Specializační rozměr sociální a kulturní ekologie - environmentální historie - YME13SZ11
Anglický název: Dimension of Social and Cultural Ecology - Environmental History
Zajišťuje: Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Korekvizity : YME13EH04
Neslučitelnost : YME13SZ12, YME13SZ13
Prerekvizity : YME13EH01, YME13EH02, YME13EH03
Je neslučitelnost pro: YME13SZ12, YME13SZ13
Je záměnnost pro: YME13SZ10
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (21.06.2015)
Jedna z částí státní zkoušky, skládá se z kurzů: Metody archeologického a historického studia, Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny, Vývoj krajiny a města, Průmyslová revoluce kolem nás.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK