PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Participativní metody rozhodování - YME13PV01
Anglický název: Methods of Participative Decison-Making
Zajišťuje: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (12.06.2012)
Kurz Participativní metody rozhodování poskytuje základy metody „analýzy aktérů“, tzv. Stakeholder Analysis, kterou lze úspěšně využít při posuzování demokratičnosti procesů v rámci rozhodování o významných či méně významných kauzách v oblasti životního prostředí. Toto téma poukáže na udržitelný rozvoj jako na celospolečenský projekt, který je realizován konkrétními společenskými skupinami; bude se zabývat problematikou moci, legitimity, důvěry, transparentního jednání i procesy komunikace mezi těmito společenskými hráči. Teoretickým základem je filosofický pragmatismus a ohled k názorové pluralitě při současném respektování etických východisek účinného jednání. Z praktického hlediska představená metoda umožní analyzovat minulé a předcházet budoucím konfliktům zájmů v oblasti životního prostředí, a to z hlediska posuzování role jednotlivých aktérů, jejich vzájemných vztahů, možností budování důvěry a omezování nedemokratických postupů. Budou představeni významní celospolečenští aktéři a diskutována jejich role (včetně úlohy vědy); v závěru kurzu bude společně provedena analýza aktuální kauzy typu Kůrovec na Šumavě apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK