PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Metody archeologického a historického studia - YME13EH01
Anglický název: Methods of Archeological and Historical Studies
Zajišťuje: Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
PhDr. Jan Hájek, CSc.
Je prerekvizitou pro: YME13SZ11
Ve slož. prerekvizitě: YME13SZ10
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (29.08.2012)

Posluchač bude seznámen se základními metodami archeologie a historiografie využívanými při mezioborovém studiu vývoje interakce člověka a jeho přírodního prostředí. S tímto tématem budou posluchači seznamováni paralelně dvěma způsoby. Formou přednášek budou seznamováni s přehledem a obsahem metod studia vztahu člověka a přírodního prostředí v novověku a moderní době, tj. archeologie novověku, industriální archeologie, archeologie modernity, historické geografie. Formou seminární budou posluchači prakticky zapojeni do konkrétního výzkumného projektu, kde si budou jednotlivé metody prakticky osvojovat. Ideálním výstupem z tohoto předmětu by měla být kolektivní odborná publikace. Aktuální badatelský projekt je zaměřen na vznik a počáteční vývoj individuální a masové rekreace obyvatel velkých industriálních měst v příměstské venkovské krajině.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK