PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomní seminář III. - YMD018
Anglický název: Thesis Preparation III.
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marie Pavlásková (07.06.2016)
Seminář slouží k přípravě závěrečné magisterské práce v tematickém okruhu Evropské kulturní a duchovní dějiny. Jeho úkolem je v prvé fázi vygenerování realisovatelných konceptů diplomních projektů. Následně má kurs koordinovat vznikající magisterské práce a umožnit studentům diskutovat a obhajovat své výzkumy v seminárním kolektivu. Cílem je hlubší studentské pochopení zázemí každého ze zpracovávaných témat a jeho nasměrování k soubornější vizi celého oboru. Úkolem každého studenta, který samostatně zpracovává své téma pod vedením určeného pedagoga, je jednou za semestr (v optimálním případě za účasti svého vedoucího) přednést referát z připravované práce a „obhájit“ svůj postup v diskusi s účastníky i vedoucím semináře. Účelem kursu je neponechávat studenta s tématem „o samotě“ – tj. jen v dialogu se školitelem, dále cestou diskusní účasti na semináři jeho vtahování do širšího okruhu témat oboru a nutnost každého účastníka konfrontovat své představy s nároky, dotazy a případně námitkami vedoucího semináře i ostatních studentů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marie Pavlásková (07.06.2016)

Podmínky splnění: pravidelná účast a každý semestr uzavře na jeho konci odevzdaná kapitola demo-verse diplomní práce (v prvém semestru akad. roku vypracovaný projekt mag. práce, vybavený předběžným seznamem dostupné literatury a pramenů tématu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK