PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář II. - YMD012
Anglický název: Thesis Preparation II.
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (17.06.2015)
Seminář slouží k přípravě závěrečné magisterské práce v tematickém okruhu Evropské kulturní a duchovní dějiny. Jeho úkolem je v prvé fázi vygenerování realizovatelných konceptů diplomních projektů. Následně má kurz koordinovat vznikající magisterské práce a umožnit studentům diskutovat a obhajovat své výzkumy v seminárním kolektivu. Cílem je hlubší studentské pochopení zázemí každého ze zpracovávaných témat a jeho nasměrování k soubornější vizi celého oboru. Účelem kurzu je neponechávat studenta s tématem „o samotě“ – tj. jen v dialogu se školitelem, dále cestou diskuzní účasti na semináři jeho vtahování do širšího okruhu témat oboru a nutnost každého účastníka konfrontovat své představy s nároky, dotazy a případně námitkami vedoucího semináře i ostatních studentů.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (13.02.2019)

19. 2. 2019, Příprava projektu, volba tématu a metod;

5. 3. 2019, Pramenná základna;

19. 3. 2019, Typy humanitní a společenskovědní analýzy;

2. 4. 2019,  Struktura a styl DP a jiných typů projektů;

16. 4. 2019, Psaní DP I. – časový rozvrh, pracovní systém;

30. 4. 2019. Psaní DP II. – vlastní psaní, finalizace, obhajoba; další typy vědeckých výstupů – konferenční prezentace, článek, kniha.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. (16.02.2017)

 

Zápočet: min. 80 % účast na semináři; písemný projekt DP v rozsahu cca 5 NS (v případě 50–79 % účasti navíc powerpointová prezentace projektu v rozsahu 15–20 slidů, při nižší účasti není možné zápočet udělit).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK