PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropská duchovní kultura II. - YMD010
Anglický název: European Intellectual History II.
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMKDE004, YMKDE003
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (05.06.2013)
Druhá část čtyřsemestrálního cyklu věnovaného popisu a analýze náboženských a duchovních proudů evropské historie. V tomto semestru bude sledován duchovní vývoj evropského středověku, včetně předkřesťanských a mimokřesťanských proudů.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (05.06.2013)

1) Úvod do problematiky medievální zbožnosti.

2) Náboženství Keltů a Germánů.

3) Náboženství Baltů a Slovanů.

4) Formování křesťanské Evropy.

5) Východní tradice.

6) „Politické dějiny“ středověkého křesťanství.

7) Vývoj středověké teologie.

8) Monasticismus.

9) Lidová zbožnost.

10) Heretická a opravná hnutí vrcholného středověku.

11) Husitství.

12) Evropské židovství a islám.

13) Duchovní jednota evropského středověku.

Povinná literatura:
Gurevič, Aron Jakovlevič. Nebe, peklo, svět: cesty k lidové kultuře středověku. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1996. 524 s. ISBN 80-85787-41-5.

Lambert, Malcolm. Středověká hereze. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 598 s. Historické myšlení; sv. 12. ISBN 80-7203-291-7.

McGRATH, Alister E. Historical Theology. An Introduction to the History of Christian Thought. Ed. 1. London: Blackwell Publishers Ltd., 1998. 400 s. ISBN 978-0631208440

Troeltsch, Ernst. Z dějin evropského ducha. V Praze: Historický klub, 1934. 255 s. Sbírka překladů vybraných prací historických; sv. 2.

Zkouška formou písemného testu z odpřednášené látky a povinné literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK