PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář I. - YMD007
Anglický název: Thesis Preparation I.
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Svobodová (28.07.2016)
Cílem semináře je naučit studenty základům akademické práce, respektive tyto základy získané během dřívějšího studia systemizovat a podřídit potřebám studia a výzkumu v oblasti Evropských kulturních a duchovních dějin. Významnou část seminární výuky tvoří (kontrolovaná) samostatná či kolektivní práce studentů a diskuse a obhajoba jejích výsledků v seminárním kolektivu. Z tohoto důvodu je účast na semináři povinná, seminář se koná se čtrnáctidenní periodicitou. 1. Úvod do akademické práce s informacemi, její etika; 2. Vědecké knihovny a časopisy; 3. Využití internetu v akademické práci; 4. Archivy a archivní výzkum; 5. Metodologické otázky terénního výzkumu; 6. Citace a jejich využití v akademické práci; 7. Recenze odborných textů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marie Pavlásková (07.06.2016)

Zápočet: min. 80 % účast na semináři; písemná recenze odborné knihy v rozsahu 2-5 NS (v případě 50-79 % účasti 2 recenze, při nižší účasti není možné zápočet udělit).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK