PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a struktura lidské kognice - YMA370
Anglický název: History and Structure of Human Cognition
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sváčková (19.07.2017)

Kurs je zaměřen na noetický, kulturně-dějinný a neuropsychologický rozbor lidské kognice. Představuje jak interpretativní, tak empirické postupy jejího studia. Pozornost bude věnována (historickým a zejména současným) výkladům povahy a původu lidského vnímání a vědomí se zaměřením na jejich (sub i suprapersonální) apriorní složky a různé (zejméně kulturou a sociálním kontextem nesené) strukturace. Podrobněji bude problematika představena (zejména ve vztahu k evropské [západní, popř.antické, židovské a křesťanské]) kulturní tradici na tématech (výkladu a podoby) smyslového vnímání, zrodu a povahy náboženského (tj. mj. "odmagičtěného" a spiritualizovaného) a vědeckého (na příkladu kategorií "prostor", "čas", "číslo"/"počet", "síla" atd.) myšlení (obrazu světa) z myšlení mytického (např. rozboru povahy "symbolů" a proměny zacházení s nimi); dále pak otázce (kulturně-dějinných příkladů) rozhraničování racionálního a iracionálního, jež má mj. svoji paralelu v odlišování stavů "zdravé" mysli od změněných stavů vědomí. Pozornost bude věnována rovněž otázce do jaké míry lze navázat textovou, lingvistickou analýzu či rozbor odpovědí jedinců na (kognitivněvědní) neuropsychologické analýzy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK