PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mezi Hegelem a Marxem: Feuerbachova antropologie - YMA368
Anglický název: Between Hegel and Marx: Feuerbach's anthropology
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Václav Zajíc, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Sváčková (25.09.2017)

Kurs se zaměří na důležité aspekty Feuerbachova programu „přeměny a zrušení teologie v antropologii“. Hlavním zájmem bude interpretace transformací, jimiž musí projít obraz člověka, aby se uvedený přechod mohl uskutečnit. Proto se na jedné straně budeme zabývat motivy předmětnosti, universálnosti a rodovosti člověka a na straně druhé důsledky, jež z nich Feuerbach vyvodil pro náboženské, zejména křesťanské vědomí. Další rovina výkladu bude sledovat historický význam „filosofie budoucnosti“, tedy pohyb německého myšlení od Hegela k Marxovi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK