PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologie biomedicíny a jejích alternativ - seminář - YMA349
Anglický název: Anthropology of Biomedicine and its Alternatives - Seminary
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Schreiberová (15.06.2015)

Kurz se soustředí na praktiky stonání, léčení a péče v západní biomedicíně a v alternativních přístupech, zejména těch rozvíjených v současné Evropě. Budeme se zabývat podobami, střety i koexistencí těchto přístupů. Kurz studující uvede do základní terminologie medicínské antropologie (medikalizace, biologické občanství, lokální biologie atd.) a zprostředkuje vybrané klíčové texty a tematické studie (Lock, Scheper-Hughes, Rose, Mol ad.). Zvláštní důraz bude kladen na možnosti etnografie jako metodologicko-teoretického přístupu ke studiu nejednoznačných a nekoherentních jevů a procesů a na možnosti etnografického zkoumání napříč biologicko- socio-kulturními skutečnostmi. Přednáška a seminář budou fungovat v propojení - je proto třeba zapsat si zároveň obě části kurzu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK