PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Co je náboženství? Teoretické přístupy k náboženství v humanitních vědách - YMA345
Anglický název: What is Religion? Theoretical approaches to religion in humanities
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Schreiberová (31.01.2017)

Cílem kurzu je seznámit studenty s různými teoretickými přístupy k náboženství a přispět tak k uváženější tematizaci náboženství a rozvinutějšímu teoretickému zarámování diplomových prací. Kurz má charakter semináře, na němž budeme pozornost věnovat textům, které svou relevancí překračují oborové hranice jednotlivých humanitních a společenskovědních disciplín. Konkrétní texty diskutované během semestru budou vybrány na počátku semestru podle zaměření účastníků kurzu. Navržený seznam literatury, z něhož si studenti vyberou konkrétní texty, zahrnuje různé texty z dějin filosofie náboženství (např. Hobbes, Rousseau, Kant), protopsychologie a psychologie náboženství (Schleiermacher, W. James), sociologie náboženství (M. Weber, E. Durkheim, P. Bourdieu, R. N. Bellah), evoluční biologie (R. Dunbar), kulturní antropologie (C. Geertz) a současné filosofie (J. Habermas, C. Taylor).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (22.02.2017)

Atestační požadavky: účast (min. 80%) a participace na diskuzi, pravidelná četba, přednesení dvou referátů, zasílání odpovědí na kontrolní otázky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK