Úvod do hudební antropologie – letní privatissimo - YMA334
Anglický název: Introduction into Musical Anthropology - Summer Privatissimo
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Záměnnost : YMDS2LS
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (30.08.2019)
Kurz je určen těm, kdo již absolvovali alespoň jeden semestr Úvodu do hudební antropologie a zahájili terénní výzkum. V tom teď mohou pokračovat, případně si zvolit nové téma. Kurzem se prolíná diskuze teoretických textů a práce na textech vlastních. POdmínkou atestace je 70% účast v kurzu a přinejmenším jeden vlastní text, předložený k diskuzi.