PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do hudební antropologie – privatissimo - YMA334
Anglický název: Introduction into Musical Anthropology - Privatissimo
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Prerekvizity : YMA298
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Schreiberová (23.09.2014)
Kurz je určen těm, kdo již absolvovali alespoň jeden semestr Úvodu do hudební antropologie a zahájili terénní výzkum. V tom teď mohou pokračovat, případně si zvolit nové téma. Kurzem se prolíná diskuze teoretických textů a práce na textech vlastních.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK