PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologie v akci. Seminář. - YMA326
Anglický název: Anthropology in Action. Seminary.
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Mgr. Michal Lehečka
Vyučující: Mgr. Michal Lehečka
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michal Lehečka (06.02.2017)

Seminář AvA si klade za cíl představit studentům etnografický výzkum nejen v rovině teorie, metodologie a reprezentace, ale též jako svébytné řemeslo, a to prostřednictvím praktického předvedení možností jeho uplatnění ve společnosti. V průběhu semestru se budeme soustředit na aplikaci antropologického vědění na městské fenomény a územní rozvoj, přičemž náplní semináře bude nejen praktické propojení dosavadních znalostí studentů s terénním výzkumem, ale i obeznámení se s legislativním a strukturálním fungováním města. Výzkumné aktivity budou realizovány ve spolupráci s institucemi, které se v Praze zabývají otázkami rozvoje města a zásahů do veřejných prostranství. Závěrečným výstupem kurzu bude analytická zpráva pro "zadavatele" výzkumu, jež mu bude v závěru semestru oficiálně prezentována přímo studenty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK