PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologie v akci - YMA325
Anglický název: Anthropology in Action
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Bc. Barbora Bírová
Vyučující: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Schreiberová (16.06.2014)


Cílem přednášky je představit subdisciplínu aplikované antropologie a její participaci ve veřejném prostoru. Zaměříme se na její historický a teoretický vývoj, budeme problematizovat etické aspekty spojené s dopady aplikovaných projektů, politickou a ideologickou situovanost antropologů/žek a neopomeneme také problém tzv. kulturního makléřství (cultural brokerage). Budeme analyzovat roli aplikované antropologie v rozvojových projektech (gender, vzdělání, zdraví), při tvorbě sociálních politik (sociální vyloučení a urbanizace) a v participačním aktivizmu (ochrana práv marginalizovaných skupin). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK