PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Politika paměti. Antropologické přístupy ke studiu minulosti v přítomnosti. - YMA323
Anglický název: Politics of Memory
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (24.10.2017)

Paměť je všudypřítomná: ať už je to v podobě velkých pamětních projektů (jako jsou Příběhy 20. století projektu "paměť národa" nebo Ústav pro studium totalitních režimů), nebo v podobě nostalgie po minulosti v některých estetických formách (např. retro). Paměť, v různých konceptuálních podobách - kolektivní, sociální, individuální - představuje jednu z možností zkoumání zpřítomňování minulosti jako součásti legitimizačních praktik. Kurz se zaměří na tuto rovinu paměti, její dispozici transformovat afektivní zkušenost v efektivní vyjednávací a identitní praktiku, tedy na její političnost. V kurzu budeme zkoumat několik přístupů k paměti v sociálních vědách a jakou podobu nabývají teorie paměti v rukou antropologů. Z důvodů nepřítomnosti vyučujícího v prvním týdnu semestru začne kurz až od 9.10.2017.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (24.10.2017)

1. Získat přehled o teoretických a metodologických přístupech ve zkoumání paměti

2. Identifikovat fenomén paměti a vztahování se k minulosti jako součást politického řádu

3. Kultivovat transdisciplinární perspektivu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (24.10.2017)

Každá přednáška se budou opírat o balíček četby, který bude k dispozici ve složce ke kurzu týden před konáním daného tématu. Četba je rozdělena na povinnou a doporučenou. Povinnou je třeba nastudovat před konáním dané přednášky. V druhé polovině přednášky bude probíhat diskuse, v níž vyučující ověřuje znalost předepsaných textů a hodnotí aktivitu účastníků v diskusi. Hlavní součástí hodnocení kurzu je dvojího typu, v závislosti na tom, zda studující má registrovaný i seminář.

1. V případě, že seminář registrovaný nemá: úváha plánovaná na poslední setkání kurzu. Úvahu bude možné psát na jedno ze tří témat, které vyučující zveřejní na místě konání zkoušky. Časový limit pro napsání eseje je 80min.

2. Případová studie, rozpracovávaná v průběhu semestru na semináři.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (24.10.2017)

 

17.10. Kultury vzpomínání a zapomínání

 

24.10. Sociální rámce paměti

Battaglia, D. 1992. The Body in the Gift: Memory and Forgetting in Sabarl Mortuary Exchange. American Ethnologist 19(1): 3-18.

Halbwachs, M. 2010. Individuální a kolektivní paměť. In Kolektivní paměť. Slon: Praha. 

Connerton, P. 1989. Bodily Practices. In How Societies Remember, s. 72-104.

 

Místa paměti

 

Hřbitovy, národní parky a památníky

Komentovaná prohlídka expozice v Musaionu (7.11., 11-13.00hod)

 

Narativita a paměť

 

Nostalgie post-komunismu

 

Boje proti zapomnění

 

Institucionalizace I. Památník jako spolutvůrce sociální paměti

 

Institucionalizace II. Muzeum jako spolutvůrce sociální paměti

 

Umění vzpomínat

 

Politiky paměti

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (24.10.2017)

Průběžná příprava  30%

Úvaha/Př. studie    70%

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK