PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologický seminář - YMA294
Anglický název: Anthropological Seminar
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
doc. Dr. phil. Pavel Himl
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
doc. Veronika Čapská, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
doc. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (01.02.2017)

Jednosemestrální antropologický seminář, společný všem specializacím oboru obecné antropologie, navazuje na přednáškový kurz Klíčové antropologické texty. Zatímco v rámci přednášek byly přístupy jednotlivých specializací představeny „vedle sebe“, cílem semináře je vytvořit prostor sdílené debaty, srovnávání, interdisciplinární konfrontace a vzájemné inspirace. Cílem kurzu je budování mostů a rozvoj myšlení napříč specializacemi, včetně hledání možností diskuze v prostorech na sebe nepřevoditelných oborových slovníků a přístupů. Kurz bude mít podobu šesti intenzivních blokových setkání, na kterých se budou vybraná antropologická témata či společenské jevy probírat za účasti a z hlediska vždy dvou ze čtyř specializací (dále SA, FA, HA, EC). V akademickém roce 2016/2017 to budou následující témata: identifikace mezi biologií a kulturou; osvícenství; antropologie smyslů; inteligence; hermeneutika a antropologie; péče o potomstvo.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (01.02.2017)

Formát:

Seminář bude mít podobu blokové výuky šestkrát za semestr, plus úvodní hodina.

Scénář semináře:

PANELOVÉ PŘÍSPĚVKY ZÁSTUPCŮ/KYŇ SPECIALIZACÍ, jejichž cílem je obecnější vymezení tématu ve vazbě za zadaný text k tématu: 25 min na příspěvek; následuje plenární diskuze se zapojením studujících, i na základě jejich domácí přípravy;

PŘESTÁVKA: 15 min;

PREZENTACE A DISKUZE PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Z LITERATURY, připravených pracovními týmy studentů (2-3 lidé na skupinu): 20 min/ prezentace + 10 minut/ plenární diskuze ke každé případové studii; přípravu prezentace doporučujeme konzultovat s pedagogem za příslušnou specializaci;

ZÁVĚREČNÁ PLENÁRNÍ DISKUZE.

Povinnosti studujících:

1) četba zadaného textu jako příprava na seminář (6 textů za semestr);

2) písemné vypracování anotace textu a tří otázek do diskuze formulovaných ve vazbě na četbu v rozsahu 500-700 slov (vložit do moodlu kurzu nejpozději ve středu v poledne - 12:00 před konáním semináře);

3) týmová prezentace a diskuze případové studie z literatury (1 prezentace za semestr);

4) povinná účast alespoň na pěti ze šesti tematických setkání.

Podmínky absolvování a hodnocení kurzu:

1) povinná účast;

2) včasné, precizní a nápadité zpracování anotací a otázek (6 x 5, tj. 0-30 bodů);

3) příprava a prezentace případové studie.

Hodnotící škála:

26-30 bodů       - výborně

21-25 bodů       - velmi dobře

16-20 bodů       - dobře

  0-15 bodů       - neprospěl/a

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK