PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologický seminář - YMA294
Anglický název: Anthropological Seminar
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (01.02.2017)

Jednosemestrální antropologický seminář, společný všem specializacím oboru obecné antropologie, navazuje na přednáškový kurz Klíčové antropologické texty. Zatímco v rámci přednášek byly přístupy jednotlivých specializací představeny „vedle sebe“, cílem semináře je vytvořit prostor sdílené debaty, srovnávání, interdisciplinární konfrontace a vzájemné inspirace. Cílem kurzu je budování mostů a rozvoj myšlení napříč specializacemi, včetně hledání možností diskuze v prostorech na sebe nepřevoditelných oborových slovníků a přístupů. Kurz bude mít podobu šesti intenzivních blokových setkání, na kterých se budou vybraná antropologická témata či společenské jevy probírat za účasti a z hlediska vždy dvou ze čtyř specializací (dále SA, FA, HA, EC). V akademickém roce 2016/2017 to budou následující témata: identifikace mezi biologií a kulturou; osvícenství; antropologie smyslů; inteligence; hermeneutika a antropologie; péče o potomstvo.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (01.02.2017)

Formát:

Seminář bude mít podobu blokové výuky šestkrát za semestr, plus úvodní hodina.

Scénář semináře:

PANELOVÉ PŘÍSPĚVKY ZÁSTUPCŮ/KYŇ SPECIALIZACÍ, jejichž cílem je obecnější vymezení tématu ve vazbě za zadaný text k tématu: 25 min na příspěvek; následuje plenární diskuze se zapojením studujících, i na základě jejich domácí přípravy;

PŘESTÁVKA: 15 min;

PREZENTACE A DISKUZE PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Z LITERATURY, připravených pracovními týmy studentů (2-3 lidé na skupinu): 20 min/ prezentace + 10 minut/ plenární diskuze ke každé případové studii; přípravu prezentace doporučujeme konzultovat s pedagogem za příslušnou specializaci;

ZÁVĚREČNÁ PLENÁRNÍ DISKUZE.

Povinnosti studujících:

1) četba zadaného textu jako příprava na seminář (6 textů za semestr);

2) písemné vypracování anotace textu a tří otázek do diskuze formulovaných ve vazbě na četbu v rozsahu 500-700 slov (vložit do moodlu kurzu nejpozději ve středu v poledne - 12:00 před konáním semináře);

3) týmová prezentace a diskuze případové studie z literatury (1 prezentace za semestr);

4) povinná účast alespoň na pěti ze šesti tematických setkání.

Podmínky absolvování a hodnocení kurzu:

1) povinná účast;

2) včasné, precizní a nápadité zpracování anotací a otázek (6 x 5, tj. 0-30 bodů);

3) příprava a prezentace případové studie.

Hodnotící škála:

26-30 bodů       - výborně

21-25 bodů       - velmi dobře

16-20 bodů       - dobře

  0-15 bodů       - neprospěl/a

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK