PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropogeografie - YMA282
Anglický název: Anthropologeography
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. (03.02.2017)

Kurz antropogeografie seznámí posluchače detailněji s vybranými etniky z různých geografických regionů (např. Inuité, Pygmejové, Papuánci). Jejich charakteristika bude zasazena do kontextu s přírodním prostředím, ve kterém žijí, a bude diskutována jejich biologická a kulturní adaptace. Přednášky jsou pro větší názornost doplněny o audio či videozáznamy.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. (17.02.2017)

Kurs bude zakončen testem.

V kursu bude zapisována i docházka. Docházka bude zohledněna při atestaci a to následujícím způsobem:

- student/ka (případně studenti, pokud jich s nejlepší docházkou bude více) s nejlepší docházkou obdrží bonus 5 bodů k celkovému počtu bodů získanému v závěrečném testu

- studenti s max. 3 absencemi během semestru obdrží bonus 3 body k celkovému počtu bodů získanému v záverečném testu

- při nulové docházce budou z celkového počtu bodů dosažených v testu odečteny 3 body

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. (11.03.2017)

EkoAntropogeografie LS 2017

 

1.  Úvod do antropogeografie; Inuité 

2. Papuánci  

3. Mongolové 

4. SA - Pueblané

5. JAInkové  

6. Austrálci

7. Pygmejové 

8. Indové

9. Beduíni

10. Sanové

11. Dokument nebo exkurze

12. Baskové

 

Doporučená literatura (výběr, rozšířeno bude na přednáškách):

Flowerdew, R., Martin, D. (ed.) (2005): Methods in human geography : a guide for students doing research projects, Harlow: Pearson Prentice Hall

Laube, P., Rossé, F (2002): Anthropogeographie: Kulturen, Bevölkerung und Städte, Compendio Bildungsmedien AG

Medina, R. M. (2016) From Anthropology to Human Geography: Human Terrain and the Evolution of Operational Sociocultural Understanding, Intelligence and National Security, 31:2, 137-153, DOI: 10.1080/02684527.2014.945348 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/02684527.2014.945348

Schenk, W., Schliephake, K. (Hrsg.) (2005): Allgemeine Anthropogeographie. Gotha

Schutkowski, H. (2006): Human Ecology: Biocultural Adaptations in Human Communities, Springer, Berlin
http://site.ebrary.com

Warf, B.(2006): Encyclopedia of Human Geography, Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, Inc. 
volný přístup: http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=a4249ddf-0281-4077-a162-352ef52527fd%40sessionmgr101&vid=0&hid=103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=474359&db=nlebk

https://archive.org/details/anthropogeograph01ratzuoft

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080449104

 

Dílčí články:

https://muse.jhu.edu/article/381873/pdf - tolerance laktózy v dospělém věku u lidí

Katzmarztyk, P. T., Leonartd, W. R.: Climatic Influences on Human Body Size and Proportions:
Ecological Adaptations and Secular Trends, American Journal of Physical AnthropologyVolume 106, Issue 4, Version of Record online: 7 DEC 1998

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK