PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Biologie člověka pro antropology - YMA249
Anglický název: Human Biology for Anthropologists
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Schierová
Vyučující: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Schierová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (17.06.2015)

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o podobě a fungování lidského těla. Tyto poznatky jsou rozšířeny o související antropologická témata (etnická variabilita, antropofagie aj.), která uvedou pojednávanou problematiku do širšího kontextu. Důraz je kladen na vysvětlení běžných jevů, stranou však nezůstávají ani různé zajímavosti. Studenti se dozví například o zákonitostech dědičnosti krevních skupin, které budou aplikovat v reálných příkladech, budou si moci vyzkoušet, jak snadno lze oklamat lidské smysly a mnoho dalšího. Součástí prezentací jsou názorné videoukázky.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. (07.10.2016)

Biologie člověka pro antropology

Sylabus:

5.10. 2016 Úvod do biologie člověka; opěrná soustava; 

12.10.2016 Děkanský den - zrušena výuka

19.10. 2016 Kůže; tělesná teplota; termoregulační systém; etnická variabilita

26. 10.2016 Pohybová soustava - svalstvo; antropofagie (motivace; choroby)

2. 11. .2016 Smyslové orgány; optické a další klamy

9. 11.2016 Oběhová soustava; krevní skupiny a jejich dědičnost; civilizační choroby; míza a mízní oběh
16. 11.2016 Dýchací soustava; biologická adaptace na pobyt v různých zeměpisných šířkách
23. 11. 2016 Trávicí soustava; lokální genetické adaptace (trávení laktózy, alkoholu aj.);

30. 11. 2016 Nervová soustava, paměť, sny

7. 12. 2016 Vylučovací soustava; urina

14. 12.2016  Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich hormony; růstové a duševní poruchy 

21. 12. 2016 Film

 
4.1. 2016 TEST

Změna programu vyhrazena.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Schierová (10.01.2018)

Atestace: Kurz bude zakončen písemným testem.

Zohledněna bude také docházka a to následovně:

- student/ka (případně studenti, pokud jich s nejlepší docházkou bude více) s nejlepší docházkou obdrží bonus 3 bodů k bodům získaných v testu

- studenti s max. 3 absencemi během semestru obdrží bonus 1 bod

-ostatní studenti 0 bodů

- při docházce nižší než 10% budou z celkového počtu bodů odečteny 3 body

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. (07.10.2013)

Literatura:

doporučeny jsou učebnice biologie člověka pro střední školy, např.

Kočárek, E., 2010: Biologie člověka 1, Scientia, Praha
Jílek,L., Trávníčková,E. a kol., 1972: Biologie člověka pro IV. ročník gymnázií, SPN, Praha
Novotný,I., Hruška,M., 2007: Biologie člověka pro gymnázia. 4. vydání. Fortuna, Praha
Stloukal,M.a kol.,1986: Biologie pro III. ročník gymnázií, SPN, Praha

pro hlubší studium:

Robertsová, A., 2012: Kompletní lidské tělo - Jedinečný obrazový průvodce, Knižní klub, Praha 

Fleischmann J., Linc, R., 1964: Anatomie člověka I, šesté vydání, SPN, Praha

Šmarda,J. a kol., 2004 : Biologie pro psychology a pedagogy, Portál, Praha

úvod do genetiky:
Relichová, J., 2000: Genetika pro antropology; In: Malina J., ed., Panorama biologické a sociokulturní antropologie,
Brno
Rozsypal,S. a kol., 1994: Přehled biologie, Scientia spol. s r.o., Praha; str. 299 - 330
Sršeň,Š., Ferák,V., 1990: Genetika člověka, 2. přepracované vydání, Bratislava
Šmarda, J., 2003: Genetika pro gymnázia, Nakladatelství Fortuna, Praha

Další literatura bude doporučena na jednotlivých přednáškách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK