PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historická antropologie I. - YMA22PSZI
Anglický název: Historical Anthropology I.
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMA22PSZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
Neslučitelnost : YMAF100LI, YMA16HSB0, YMA21VPLI, YMA41VPZI, YMA43VPZI, YMA43VSZI, YMA46VB0I, YMA48VPZI, YMA63VSLI, YMA64VSLI, YMA64VSZI, YMA65VSLI, YMA65VSZI, YMA73VSZI
Záměnnost : YMAY2PPZI, YMA10PEA0
Je prerekvizitou pro: YMA42PSLI, YM4A1A001
Je záměnnost pro: YMA10PEA0
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kurzu je seznámit studující s oborem historické antropologie, jeho hlavními koncepty, badatelskými přístupy a tématy. V průběhu kurzu by tak studenti měli získat vhled do této dynamicky se rozvíjející interdisciplinárního oblasti studia. Zároveň kurz poukáže na styčné body mezi historickou antropologií, příbuznými historiografickmi směry (zejména mikrohistorie, dějiny všedního dne, kulturní dějiny). Kurz bude probíhat formou společné četby a diskuse o významných historickoantropologických textech. Na každou hodinu si vybraní referenti připraví prezentaci k vybrané studii, která bude následně diskutována.
Poslední úprava: Storchová Lucie, doc. PhDr., Ph.D., DSc. (08.02.2019)
Požadavky k zápisu

Předmět je povinný pro studenty prvního ročníku Obecné antropologie, specializace Historická antropologie. Ostatní si jej mohou zapsat až po svolení garanta kurzu.

Poslední úprava: Schreiberová Zuzana, Mgr. (13.09.2010)
Požadavky ke zkoušce

Výuka bude mít seminární podobu, studující budou referovat a diskutovat vybrané texty. Každé z témat/textů bude mít sice svého referenta/referentku, číst a připravovat se však budou všichni studující. Předpokladem absolvování je aktivní účast na diskusi, referát ke zvolenému textu, prezence na 2/3 kurzů a test, který se bude psát buď během zápočtového týdne nebo po skončení semestru.

Poslední úprava: Storchová Lucie, doc. PhDr., Ph.D., DSc. (04.08.2016)
Sylabus

Plán ZS 2018/19

 

2.10.  úvodní hodina, rozdělení prezentací
 
 

9.10. 

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283
ref.: Josef Ŕičář
 
Peter Burke, The Moment of Historical Anthropology, in: Týž, What is Cultural History, Cambridge-Malden 22008, s. 31-50.

 ref.:  Anastázie Šestáková

 

 16.10.

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie,  s. 13 - 30.
 
ref.: Kateřina Šimková
 

Scribner, Historical anthropology of early modern Europe,

ref.: Barbora Pauli

 

 23.10.

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj, 2005, 1-2
ref.:  Anna Kojanová
 
Hans Medick, "Missionaries in a Rowboat"? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History, Comparative Studies in Society and History 29, 1987, s. 76-98. 
ref.:Michaela Vavřinová
 
 
30.10.

Joan W. Scott, Gender: A useful category of historical analysis

ref.: Sára Tesařová

 

 

 6.11.

Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis.
ref.:  Kristýna Tvrdá
 
Ludmila Jordanova, Gender, in: Peter Burke (ed.), History and Historians in the Twentieth Century, Oxford 2002, s. 120-137

ref.: Vivian Šefrna

 

 13.11.

Hayden White, Úvod/ Poetika historie, in: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.

 ref.: Predrag Dukić

 

 20.11.

Max Weber, Protestantská etika a duch kapitalismu, in: Týž (usp. Miloš Havelka), Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, s. 185-245 (SIS Weber 1+2).

 ref.: Taida  Djakoualnová

 

 27.11.

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.
 ref.: Pavla Nováková
 
 
Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, 92n

ref.: Karina Humlová

 

 4.12.

Gananath Obeyesekere, British Cannibals: Contemplation of an Event in the Death and Ressurection of James Cook, Explorer; Critical Inquiry 18, 1991-1992, s. 630-654.
ref.:  Kristýna Vacardová
 
 
Marshal Sahlins, Capitain James Cook or the Dying God, in: týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135.

 ref.:  Adéla Sychrová

 

11.12

Keith Jenkins, Re-Thinking History? (celá kniha) 

ref.:  David Jelínek, Lukáš Svoboda

 

 

 18.12.

Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny - teorie - kritika 2, 2005, s. 227-246.

ref.:  Roman Sukdolák

 

8.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán ZS 2017/2018

 

10.10.  úvodní hodina, rozdělení prezentací
 
 
17.10  Frantova práva,
ref: Renata Jírová

 

24.10.

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283
ref.: Oliver Beňo
 
Peter Burke, The Moment of Historical Anthropology, in: Týž, What is Cultural History, Cambridge-Malden 22008, s. 31-50.

 ref.: Klára Volencová

 

31.10. 

 

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie,  s. 13 - 30.
 
ref.:  David Pfann
 
 
Scribner, Historical anthropology of early modern Europe,

ref.: Michal Divíšek

 

7.11.

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj, 2005, 1-2
ref.:  Tereza Matoušková
 
 

Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny - teorie - kritika 2, 2005, s. 227-246.

 ref.: Kristýna Šulcová

 

 

14.11.  

Joan W. Scott, Gender: A useful category of historical analysis

ref.: Magdalena Bouší

 

21.11.

Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis.
ref.: David Zavoral
 
Ludmila Jordanova, Gender, in: Peter Burke (ed.), History and Historians in the Twentieth Century, Oxford 2002, s. 120-137

 ref.: Tereza Lavičková

 

28.11.   

Hayden White, Úvod/ Poetika historie, in: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.

 ref.:Olga Srstková

 

5.12.

Max Weber, Protestantská etika a duch kapitalismu, in: Týž (usp. Miloš Havelka), Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, s. 185-245 (SIS Weber 1+2).

 ref.: Radek Holodňák

 

 

12.12.  

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.
 ref.:  Anna Chejnová (?)
 
 
Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, 92n

ref.: Lucie Laštovková

 

19.12.

Gananath Obeyesekere, British Cannibals: Contemplation of an Event in the Death and Ressurection of James Cook, Explorer; Critical Inquiry 18, 1991-1992, s. 630-654.
ref.:   Marek Straponček
 
 
Marshal Sahlins, Capitain James Cook or the Dying God, in: týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-13

 ref.: Jan Filko

 

9.1.

Keith Jenkins, Re-Thinking History? (celá kniha) 

ref.:  Dagmar Pivoňková

Jan Kravka

 

 

 

 

 

 

Texty mimo časový harmonogram
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán ZS 2016/2017

 
 
 
4.10.  úvodní hodina, rozdělení prezentací
 
 
11.10  Frantova práva,
ref: Jana Fikejsová
 
 
 
18. 10.
Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283
ref.: Tereza Pecháčková
 
Peter Burke, The Moment of Historical Anthropology, in: Týž, What is Cultural History, Cambridge-Malden 22008, s. 31-50.
 ref.: Kristýna Volfová
 
 
25. 10.
 
Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie,  s. 13 - 30.
 
ref.: Sára Goldbergerová
 
 
Scribner, Historical anthropology of early modern Europe,
ref.: Matěj Carda
 
 
 
1. 11.
Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj, 2005, 1-2
ref.: Denisa Žežulková
 
 
Hans Medick, "Missionaries in a Rowboat"? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History, Comparative Studies in Society and History 29, 1987, s. 76-98.
 ref.: Veronika Winklerová
 
 
8. 11.
Gananath Obeyesekere, British Cannibals: Contemplation of an Event in the Death and Ressurection of James Cook, Explorer; Critical Inquiry 18, 1991-1992, s. 630-654.
ref.: Ondřej Vodička
 
 
Marshal Sahlins, Capitain James Cook or the Dying God, in: týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-13
 ref.: Andrea Hermanová
 
 
15. 11.  Ginzburg:  Clues, Myths and Symbols
 ref.: Vojtěch Zemánek
 
 
22. 11. Hayden White, Úvod/ Poetika historie, in: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.
 ref.: Jiří Smlsal
 
 
29. 11.  promoce 
 
6. 12.
Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis.
ref.: Jitka Bůžková
 
Ludmila Jordanova, Gender, in: Peter Burke (ed.), History and Historians in the Twentieth Century, Oxford 2002, s. 120-137
 ref.: Anastasia Chistyakova
 
 
13. 12.
Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.
 ref.: Petr Herejk
 
 
Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, 92n
ref.: Sára Haspeklová
 
 
 
20. 12 Keith Jenkins, Re-Thinking History? (celá kniha)
 ref.: Karla Šůchová, Marianna Vighová
 
 
 

3.1.  píše se závěrečný test

 

 

 

 

 

 

 

Zimní semestr 2015/2016

 

 

6. 10.   úvodní hodina, rozdělení prezentací

 

13. 10.  hodina odpadá (zahraniční cesta)

 

20. 10.

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283

Referuje:  Tadeáš Trusina

 

Peter Burke, The Moment of Historical Anthropology, in: Týž, What is Cultural History, Cambridge-Malden 22008, s. 31-50.

Referuje: Simona Jánošová

 

27. 10

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie,  s. 13 - 30.

Referuje: Monika Chaloupková

 

Scribner, Historical anthropology of early modern Europe,

Referuje: Šárka Paličková

 

3. 11.

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj, 2005, 1-2

Referuje:  Jan Potoček

 

Hans Medick, "Missionaries in a Rowboat"? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History, Comparative Studies in Society and History 29, 1987, s. 76-98.

Referuje: Oldřich Poděbradský

 

10. 11.

Hayden White, Úvod/ Poetika historie, in: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.

Rferuje: Richard Davídek

 

17. 11. státní svátek

 

24. 11.

Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis.

Referuje: Viktor Jiráček

 

Ludmila Jordanova, Gender, in: Peter Burke (ed.), History and Historians in the Twentieth Century, Oxford 2002, s. 120-137

 Referuje: Lucia Stemmerová

 

1. 12.

Gananath Obeyesekere, British Cannibals: Contemplation of an Event in the Death and Ressurection of James Cook, Explorer; Critical Inquiry 18, 1991-1992, s. 630-654.

Referuje:  Martin Špaček

 

Marshal Sahlins, Capitain James Cook or the Dying God, in: týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135

Referuje: Klára Břeňová

 

8. 12.

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.

 referuje: Anežka Mejzrová

 

Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, 92n.

referuje: Michal Vrána

 

15. 12.

Keith Jenkins, Re-Thinking History? (celá kniha)

Referuje: Jakub Jenč

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní semestr 2014/2015

 

 

 

 

7. 10. úvodní hodina, rozdělení prezentací

 

14. 10.

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283

Referuje: Jaromír

 

Peter Burke, The Moment of Historical Anthropology, in: Týž, What is Cultural History, Cambridge-Malden 22008, s. 31-50.

Referuje: Josef Novák

 

21. 10.

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie,  s. 13 - 30.

Referuje: Zuzana Zelenková

 

Scribner, Historical anthropology of early modern Europe,

Referuje: Michaela Plavjaniková

 

 

 

28. 10. výuka odpadá (státní svátek)

 

4. 11.

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj, 2005, 1-2

Referuje: Lucie Džurženiková

 

Hans Medick, "Missionaries in a Rowboat"? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History, Comparative Studies in Society and History 29, 1987, s. 76-98.

Referuje:  XX/ XY

 

11. 11.

Hayden White, Úvod/ Poetika historie, in: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.

Rferuje: Tereza Polanecká

 

18. 11.

Gananath Obeyesekere, British Cannibals: Contemplation of an Event in the Death and Ressurection of James Cook, Explorer; Critical Inquiry 18, 1991-1992, s. 630-654.

Referuje: Petr Gut,  Adéla Havlíčková

 

Marshal Sahlins, Capitain James Cook or the Dying God, in: týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135

Referuje: Libor Houha

 

25. 11. výuka odpadá (účast na konferenci)

 

2.12.

Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis.

Referuje: Zuzana Papicová

Ludmila Jordanova, Gender, in: Peter Burke (ed.), History and Historians in the Twentieth Century, Oxford 2002, s. 120-137

 Referuje: Zuzana Terry

 

 9. 12.

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.

 referuje: Barbora Stehlíková

 

Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, 92n.

referuje: XX/XY

 

16. 12. 2014

Keith Jenkins, Re-Thinking History? (celá kniha)

Referuje: Markéta Sagačová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 10. Úvodní hodina

 

8. 10.

Van Dülmen, Historická antropologie (celá kniha)

Referují:  Markéta Horáková, Šárka Vašáková

 

15. 10.

Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283

Referuje: Vít Šrámek

 

Peter Burke, The Moment of Historical Anthropology, in: Týž, What is Cultural History, Cambridge-Malden 22008, s. 31-50.

Referuje: Tereza Vrbková

 

22. 10. Seminář odpadá (účast na konferenci)

 

29. 10.

Carlo Ginzburg, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj, 2005, 1-2

Referuje: Alena Zvolánková

 

Hans Medick, "Missionaries in a Rowboat"? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History, Comparative Studies in Society and History 29, 1987, s. 76-98.

Referuje: Karolína Tomešová

 

 

5. 11.

Peter Burke, Historická antropologie raněnovověké Itálie,  s. 13 - 30.

Referuje: Michaela Paňurová

 

Scribner, Historical anthropology of early modern Europe,

Referuje: Anežka Chvalová

 

12. 11. Seminář odpadá (účast na konferenci)

 

19. 11.

Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis.

Referuje: Marianna Kočí

 

Ludmila Jordanova, Gender, in: Peter Burke (ed.), History and Historians in the Twentieth Century, Oxford 2002, s. 120-137

 Referuje: Ilya Inyakin

26. 11.

Hayden White, Úvod/ Poetika historie, in: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě 19. století, s. 14-66.

Rferuje: Michaela Svatinková

 

3. 12.

Gananath Obeyesekere, British Cannibals: Contemplation of an Event in the Death and Ressurection of James Cook, Explorer; Critical Inquiry 18, 1991-1992, s. 630-654.

Referuje:  Adam Dlabola

 

Marshal Sahlins, Capitain James Cook or the Dying God, in: týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135

Referuje: Kateřina Matesová

 

10. 12.

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269.

společná četba 

 

Greenblatt, Neviditelné střely, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, 92n.

referuje: Hana Stehlíková

 

17. 12.

Keith Jenkins, Re-Thinking History? (celá kniha)

Referuje: Tadeáš Michalik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) úvod, rozdělení referátů

2. 10.

 

2) Frantova práva, in: Jaroslav Kolár (ed.), Frantové a grobiáni. Z mravokárných satir 16. věku v Čechách, Praha 1959, s. 21-53. ref. Stiborová

9. 10.

 

3)  Lawrence Stone, The Revival of Narrative. Reflections on a New Old History, Past and Present 85, 1979, s. 3-24. ref. Fendrychová

Eric Hobsbawm, On the Revival of Narrative, in: Týž, On History, London 2008, s. 246-253. ref. Černodrinská

Peter Burke, The Moment of Historical Anthropology, in: Týž, What is Cultural History, Cambridge-Malden 22008, s. 31-50. ref. Deáková

16. 10.

 

4) Hayden White, Introduction: The Poetics of History, in: Týž, Metahistory: the Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore - London 1973, s. 1-42; (evtl. týž, Tropika diskurzu). ref. Šťástka

Peter Burke, History of Events and the Revival of Narrative, in: Týž (ed.), New Perspectives on Historical Writing, University Park 1991, 2001,  s. 283-300. ref. Pokorný

Peter Burke, From Representation to Construction, in: Týž, What is Cultural History, Cambridge-Malden 22008, s. 77-101. ref. Wolfová

23. 10.

 

5) Catherine Gallagher - Stephen Greenblatt, Practicing New Historicism, Chicago - London 2000, s. 49-74 (2. Counterhistory and the Anecdote). ref. Krupková

Catherine Gallagherová, Stephen Greenblatt, Nový historismus v praxi, in: John Bolton (ed.), Nový historismus/New Historicism, Brno 2007, s. 249-269. ref. Dvořáková

30. 10.

 

6) Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283. ref. Holíková

6. 11.

 

7) Gananath Obeyesekere, British Cannibals: Contemplation of an Event in the Death and Ressurection of James Cook, Explorer; Critical Inquiry 18, 1991-1992, s. 630-654. ref. Hudcová

Marshal Sahlins, Capitain James Cook or the Dying God, in: týž, Islands of History, Chicago-London 1985, s. 104-135. ref. Ručková

13. 11.

 

10) Hans Medick, "Missionaries in a Rowboat"? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social History, Comparative Studies in Society and History 29, 1987, s. 76-98. ref. Hanzlová, Toman

20. 11.

 

11) Max Weber, Protestantská etika a duch kapitalismu, in: Týž (usp. Miloš Havelka), Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, s. 185-245 (SIS Weber 1+2). ref. Sedláček

27. 11.

 

12) Norbert Elias, O procesu civilizace. Sociogenetické a psychogenetické studie. Proměny chování světských horních vrstev na Západě I., Praha 2006, s. 11-55 (Úvod), s. 235-279 (8. O chování v ložnici, 9. Proměny postoje ke vztahům mezi mužem a ženou, 10. O proměnách agresivity) ref. Adlerová, Novotná, Remešová

4. 12.

 

13) Joan W. Scott, Gender: A Useful Category of Historical Analysis, American Histocal Review 91, December 1986, s. 1053-1075. ref. Kalenda

Joan Hoff, Gender, a Postmodern Category of Paralysis. ref. Hájková

Ludmila Jordanova, Gender, in: Peter Burke (ed.), History and Historians in tne Twentieth Century, Oxford 2002, s. 120-137. ref. Trachtová

11. 12.

 

13) Richard J. Evans, In Defence of History, London - New York 2000, s. 224-253 (Objectivity and its Limits). ref. Wohlmuth

18. 12.

 

doplňující texty:

Maren Lorenzová, K čemu je antropologizace historie? Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny - teorie - kritika 2, 2005, s. 227-246.

 Max Weber, Protestantská etika a duch kapitalismu, in: Týž (usp. Miloš Havelka), Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, s. 185-245 (SIS Weber 1+2).

Poslední úprava: Himl Pavel, prof. Dr. phil. (02.03.2020)
Vstupní požadavky

Kurz je povinný pro studenty prvního semestru specializace Historická antropologie.

Poslední úprava: Halbichová Lenka, Mgr. (20.06.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK