PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Badatelská činnost - YMA207
Anglický název: Research Practice
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (28.06.2011)

Předmět je povinně volitelný a k jeho zapsání dává pokyn vedoucí katedry či vedoucí specializace v rámci katedry. Před jeho zapsáním je povinná konzultace s vedoucím katedry či specializace, kde uchazeč představí svůj projekt či svou publikační či jinou výzkumnou činnost. Do této oblasti lze zahrnout například aktivní účast na konferencích, účast na výzkumných projektech nad rámec nutného výzkumu v rámci přípravy diplomové práce, přednáškovou činnost, publikování v odborných časopisech. Atestace se získává na základě kolokvia, při kterém uchazeč představí výsledky své odborné činnosti
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK